Unio kritiserer «skandaløst» arbeid fra Erikssons departement

KOMPLISERT: Unio anklager arbeidsminister Robert Erikssons nye regler for å være for kompliserte.
Publisert: Publisert:Arbeidstakerorganisasjonen Unio anklager regjeringen for slett arbeid etter å ha oppdaget at et forslag til pensjonsendringer kan koste delvis uføre titusenvis av kroner.

Folk som kombinerer delvis uførepensjon med AFP kan risikere å tape 36.000 kroner i året dersom regjeringens forslag til regelendringer blir innført.

– Det er skandaløst hvor dårlig forklart de endringene er, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio til NTB.

– Det er ingen beregninger av hvordan dette slår ut, og det er dårlig forklart hva man har tenkt å gjøre, sier han.

Dropper samordning

Forslaget om endringen er å finne i en stortingsproposisjon om pensjoner og folketrygd fra arbeids- og sosialminister Robert Erikssons (Frp) departement.

Saken er teknisk komplisert, men handler om å kutte ut samordning av ytelsene fra dem som er delvis uføre og som tar ut folketrygdberegnet AFP for restarbeidsevnene etter 62 år.

I proposisjonen kan man lese at «Nivået på samlet ytelse vil jevnt over være det samme». Men Unio mener altså at flere hundre personer kan tape store beløp med forslaget.

– Håper de har lært

Ifølge Orskaug er departementet nå i ferd med å snu og gjøre forskriftsendringer slik at problemet blir løst. Han er likevel kritisk til departementet.

– Dette hadde kanskje ikke blitt oppdaget hvis ikke vi hadde begynt å bore i det. Jeg håper departementet har lært, og at de ikke foreslår endringer i offentlig tjenestepensjon uten først å ha kontakt med arbeidslivets parter. Slike forslag til endringer må dessuten sendes ut på høring, sier han.

NTB har vært i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet, men har ikke lyktes i å få noen kommentar til saken.

Det er fra før dårlig stemning mellom Eriksson og flere arbeidstakerorganisasjoner, inkludert Unio, som er misfornøyd med regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov. I Dagsavisen nylig ble Eriksson anklaget for ikke å ville møte dem til debatt om dette.

Les også:

Solberg vil forbedre budsjettprosessenSundtoft vil se på søppeleksport til SverigeFinansdebatten utsettesFrp varsler omkamp neste høst

Publisert: