NORSK PMI: Saktere oppgang i industrien

Veksten i norsk industri bremser opp, ifølge PMI-undersøkelse.

HØY TEMPERATUR: Oppgangen i industrien er ikke like sterk som før, men ssmelteoperatørene Roy Karlsrud og Trond Teodorsen hos Jøtul i Fredrikstad jobber på spreng for å produsere nok vedovner til å dekke etterspørselen både i Norge og ellers i Europa.
Publisert:

Den månedlige rundspørringen blant innkjøpssjefer i norske bedrifter (Purchasing managers' index, PMI) antyder at veksten i norsk industri er i ferd med å bremse opp.

Korrigert for sesongjusteringer falt PMI-indeksen fra 57,4 i mars til 55,6 i april.

- Nedgangen fra mars til april understreker det inntrykket man har fått fra tilsvarende internasjonale undersøkelser i det siste, sier sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank til E24.

- Ennå god vekst

Jullum forklarer tendensen til oppbremsing ved at oljeprisstigningen i vinter har slått ut i lavere etterspørsel i mange land. Dessuten har naturkatastrofen i Japan fått ringvirkninger i store deler av verden, blant annet ved at den japanske komponentindustrien har slitt med å opprettholde leveransene.

- Det er vanskelig å si hvor mye av dette som er kortvarige virkninger, eller om vi se en noe lavere industriaktivitet internasjonalt over lengre tid, sier Jullum.

En indeks på 55,6 er likevel fremdeles et solid resultat, understreker han.

- Hovedinntrykket er at det fortsatt er god vekst i industriaktiviten i Norge, sier Jullum.

I PMI-undersøkelsen indikerer alle tall over 50 oppgang i aktiviteten siden måneden før. Med unntak for august 2010 har indeksen nå befunnet seg over 50 hver måned siden april 2010.

Trøkk i sysselsettingen

Det er særlig underindeksen for produksjon som trekker ned i de ferske tallene. Den går fra 59,9 i mars (nedjustert fra 60,4) til 55,7 i april.

På den positive siden stiger sysselsettingsindeksen, fra 53,8 i mars til 54,8 i april.

- Vi ser helt klare tegn på at sysselsettingen stiger i industrien. PMI-tallene understøttes av ledighetsstatistikken fra Nav og tall fra Statistisk sentralbyrå, sier Jullum.

- Når man går inn i en positiv konjunktur, henger sysselsettingen alltid etter, fordi bedriftene den første tiden øker produktiviteten med gjeldende ressurser og deretter overfører folk fra deltids- til heltidsstillinger. Nå har veksten i aktiviteten vært høy lenge, og da er vi åpenbart gått inn i en tredje fase hvor bedriftene ansetter igjen, sier Jullum.

PMI-undersøkelsen gjennomføres av Norsk forbund for innkjøp og logistikk (Nima) og Fokus Bank.

Les flere økonominyheter på E24.

Publisert: