Regjeringen under press om kull

Finansminister Siv Jensen (Frp) kan bli tvunget til å trekke oljefondets investeringer ut av kull. Men hvilke aksjer som eventuelt skal selges, er i det blå.

SER SORT UT FOR KULL: Her er en kullbil på vei ned Adventdalen, fra Gruve 7 mot Longyearbyen.

  • NTB
Publisert:

Dersom et eventuelt uttrekk bare skal gjelde gruveselskaper som driver med kullproduksjon, blir jobben rimelig enkel.

– Dette er en liten og økonomisk ubetydelig sektor for fondet, sa administrerende direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management da finanskomiteen på Stortinget hadde høring om spørsmålet tirsdag.

– Ved årsskiftet hadde vi 2,5 milliarder kroner investert i kullproduksjon. Dette tilsvarer 0,08 prosent av fondet. For to år siden var summen av investeringene på 5 milliarder. Dette er små investeringer, som i tillegg er minkende, sa oljefond-sjefen.

Leder Ola Mestad i Etikkrådet for oljefondet slo fast i høringen at avgrensningsproblematikken blir langt større hvis selskaper som kun har en andel av sin virksomhet knyttet til kull, skal ut av investeringsporteføljen. Dette gjelder spesielt energiselskaper.

– Ikke nok

Tilhengerne av representantforslaget fra Arbeiderpartiet, som nå er til behandling på Stortinget, mener det ikke vil være tilstrekkelig å trekke seg ut av kullproduksjonen alene.

HØRT: F.v.: Administrerende direktør i statens pensjonsfond utland, Yngve Slyngstad, daglig leder i Zero, Marius Holm og leder i etikkrådet, professor Ola Mestad etter høringen i Stortingets finanskomité tirsdag om Statens pensjonsfond utlands investeringer i kullselskaper.

– Når vi hører Slyngstad fortelle hvor små disse investeringene er, blir det latterlig av regjeringen å advare mot et uttrekk av kull. Uansett må vi gå mye bredere til verks, sier Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson til NTB.

Ingen av politikerne ville tirsdag si noe om hvor grensen for kulleksponering i et selskap skal gå, før det eventuelt må utelukkes. Forslaget fra Arbeiderpartiet ber nettopp om en utredning av dette spørsmålet, fastslo Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen under høringen.

– 41 prosent av verdens energiforbruk kommer fra kull. Det er ikke nok å bare utelukke rene kullselskaper, fastslo Ingrid Lomelde i WWF, og fikk støtte av Framtiden i våre hender og Zero, som også møtte til høring.

– Vi har allerede trukket våre investeringer ut av selskaper som har hele eller store deler av forretningsmodellen i kull og oljesand, tilføyde Christine Meisingset, som leder avdelingen for bærekraftige investeringer i Storebrand.

Flertall

Venstre og KrF må legge politisk taktikkeri til side og stemme for forslaget fra Arbeiderpartiet om å trekke oljefondets investeringer ut av kull, mener Miljøpartiet De Grønne. Så framt forslaget også støttes av Senterpartiet, vil regjeringspartienes primære syn være i mindretall.

– Vi har stemt i flere omganger for det vi har ment. Da vi fremmet dette forslaget i fjor vår, fikk det kun Venstres og KrFs stemmer, svarer finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF).

– Nå er vi alle innstilt på å finne et minste felles multiplum. Jeg regner med at det vil avtegne seg hva flertallet i fellesskap kan be om fra regjeringen, sier han til NTB.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har gjentatte ganger slått fast at oljefondet ikke er et klimaverktøy, men like fullt kan hun bli nødt til å foreslå for Stortinget hvordan et kull-forbud skal håndteres. Det vil kunne skje når forvaltningsmeldingen for oljefondet legges fram senere i vår.

– Finansministeren har selv sagt at hun evner å lese Stortinget. Jeg tror arbeidet allerede er i gang, sier Syversen.

Les også:

Ap kan få flertall for å trekke oljefondet ut av kullJensen avviser å trekke oljefondet ut av kullStoltenberg fastholder Aps nei til kull

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Mot het debatt om styringen av oljefondet

  2. Betalt innhold

    Forsvarer kull-vending

  3. Jensen vil ha to visesentralbanksjefer

  4. Annonsørinnhold

  5. Ap kan få flertall for å trekke oljefondet ut av kull

  6. Advarer mot fossilfritt oljefond