Ett Olsen-avsnitt ga ras for kronekursen

Men økonomene er uenige om Øystein Olsen ga noen nye rentesignaler i årstalen.

BEVEGET MARKEDET: Kronekursen raste momentant da sentralbanksjef Øystein Olsen begynte å holde sin årstale.
  • Johann D. Sundberg
  • Kristin Norli
Publisert:

Akkurat i det øyeblikk sentralbanksjefen gikk på talerstolen for å holde sin årstale fikk kronekursen en skikkelig smekk.

På et øyeblikk steg prisen for en euro fra under 7,35 kroner til litt over 7,40 kroner. Det er en høyst unormal endring for kronekursen på så kort tid.

Samtidig økte Oljefondets verdi med omlag 30 milliarder kroner som følge av at de utenlandske verdipapirene ble mer verdt i norske kroner.

Les også: Olsen: Vi vet at sjokket kommer

Sjefstrateg Erica Blomgren i SEC mener det er ilmeldingene fra de internasjonale nyhetsbyråene som må ta skylden for kroneraset.

SJEKKE E24s OVERSIKT OVER HVEM SOM SITTER HVOR PÅ MIDDAGEN ETTER ÅRSTALEN

- Rede til å agere

Dow Jones sin første ilmelding fra årstalen var eksempelvis at Norges Bank er rede til å agere dersom kronekursen blir for sterk og veksten for svak.

- Det er nok det markedet reagerer på, sier Blomgren til E24.

Meldingene hentet fra ett avsnitt i Olsens tale hvor han kommenterer inflasjon, kronekurs og rente.

«Klart svakere vekstutsikter eller en for sterk krone kan over tid gi for lav inflasjon. En slik utvikling vil bli møtt med tiltak i pengepolitikken. Vi har fortsatt handlingsrom i rentesettingen - begge veier,» sier Olsen.

Sjefstrateg Erica Blomgren i SEB

Litt tidligere i talen nevner Olsen at den høye veksten i husholdningenes gjeld og i boligprisene har forhindret at Norges Bank har satt styringsrenten lenger ned.

- Midlertidig svekkelse

Men Blomgren mener det ikke er noen nye signaler til det Olsen sier.

- Derfor tror jeg svekkelsen av kronen blir midlertidig, sier hun.

- Jeg oppfatter det han sier om pengepolitikken som balansert. Budskapet er på linje med det som ble sagt i Pengepolitisk Rapport i oktober, sier hun.

Likevel tror hun Norges Bank kan komme til å justere kursen sin noe ved neste rentemøte og kanskje utsette den renteøkningen som Norges Bank har sagt kommer til sommeren.

Sjefsanalytiker Erik Bruce i Nordea

Heller ikke sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener det er noen nye signaler i Olsens årstale.

- Jeg ser ingen ting i talen som skulle tilsi en slik svekkelse i kronekursen, sier han.

Terra-Jan uenig

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Terra leser imidlertid Olsens tale annerledes enn sine kolleger.

Han tolker sentralbanksjefens årstale som at en hevning av den norske styringsrenten er utsatt på ubestemt tid.

- Norges Bank skyter renteøkningene ut i det blå, men åpner derimot for nye rentekutt, sier Andreassen til E24.

- Det blir ingen rentehevninger så lenge kronen holder seg sterk, det er det han i praksis sier, sier Andreassen.

For i årstalen skriver Olsen at forutsetningene for å heve renten er at presset mot den norske kronen avtar.

- Avlyser rentehoppet

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Terra-Gruppen

- Men presset mot den norske kronen vil ikke avta så lenge det er lav vekst i Europa, og i talen sier Norges Bank at «det kan hende må vi inn i det neste tiåret før veksten tar seg godt opp i Europa».

- Dermed er økningen i renten avlyst, mener Andreassen.

Han tror derimot at det nå er mer sannsynlig at det kommer nye kutt.

Spørsmålet for Norges Bank er nå hvordan man skal håndtere en situasjon der man ikke kan bruke renten før presset mot kronen avtar, sier Andreassen.

Og svaret på det mener han kommer i neste avsnitt av talen, «Mer robuste banker».

- Man stiller strengere krav til bankene ved å kreve at de skal bygge opp mer egenkapital.

- Det vil fungere som en slags kvasi renteheving, sier Andreassen.

Strengere bank-krav

For når bankene må bygge opp mer kapital, kommer de til å sette opp sine utlånsrenter - til tross for at Norges Banks styringsrente er lav.

Olsen referer i talen sin til at strengere kapitalkrav allerede har gjort at bankenes utlånsrenter holder seg opp selv om bankenes innlånskostnader har gått ned.

DNB-sjef Rune Bjerke varslet på sin side under fremleggelsen av bankens årsregnskap at lånekundene må regne med at utlånsrentene går opp.

Denne utviklingen vil forsterkes om bankene pålegges ekstra kapitalkrav gjennom såkalt motsyklisk kapitalbuffer. Fra i år kan Finansdepartementet gjøre det, om de og Norges Bank mener bankene har tatt for stor risiko.

Les også

Nå samles finanseliten- Det blir ikke hurratider90 år med alvorsord om makt og penger

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Renterådet: Sitt på gjerdet, Olsen

  2. Renterådet: – Det viktigste rentemøtet i moderne tid

  3. Dette mener ekspertene om talen: – Første steg for å varsle nye tider i Norges Bank

  4. - Norges Bank kan kutte vekstanslaget i to

  5. Renterådet: Dette bør du gjøre, Olsen