Civita: - Veksten i norsk byråkrati er ikke bærekraftig

Både Civita og opposisjonen langer ut mot byråkratveksten.

SKEPTISKE: Civita er skeptiske til byråkrat-veksten i Norge. Tor Varhaug, i Atle Antonsens skikkelse, gikk fra Plan- og bygningsetaten til ny jobb i NAV. Stadig fler går til lignende jobber. Her avbildet med skuespillerne Ingar Helge Gimle, Josefine Bornebusch og til høyre Anna Bache-Wiig.
Publisert: Publisert:

E24 skrev torsdag at Norge det siste året har fått 9.000 nye byråkrater, eller 39 nye byråkrater hver eneste arbeidsdag.

Ove Vanebo, rådgiver i tankesmien Civita, sier at denne veksten ikke er bærekraftig.

- Det er vanskelig å se at dette er en bærekraftig utvikling. Med eldrebølgen som kommer, og med det høye antall uføre i Norge, kan vi ikke drive å ansette 9.000 i året som skal drive med administrasjon, sier Vanebo til E24.

Vanebo er likevel ikke overrasket over utviklingen.

- Dette er en naturlig følge av politiske vedtak, hvor borgerne skal få stadig nye rettigheter, og hvor nye reguleringer hele tiden kommer, sier Vanebo

LES OGSÅ: Utvalg vil ha flere byråkrater

Høyt antall kommuner

Vanebo peker på det høye antall kommuner i Norge som et hovedelement i problemet.

- De mange små kommunene i Norge har en lite effektiv måte å administrere på. For eksempel er det vanskelig å ansette folk på deltid, slik at en ledig halv stilling gjerne må fylles av en heltidsansatt.

Dette, sammen med andre ting, mener Vanebo gjør at små kommuner fører til veldig høye kostnader for skattebetalerne.

- I de minste kommunene koster en lege tre ganger så mye som han koster i en gjennomsnittskommune. Dette gir store merutgifter, forklarer Vanebo.

LES OGSÅ: Civita: – Norge kan spare 4 milliarder på færre kommuner

Vanebo ser ingen god grunn til at det trengs 9.000 flere byråkrater i dag enn for ett år siden.

- Dette er en ukritisk bruk av penger. Det er ikke mer å administrere nå enn det var i 2011, sier Vanebo.

- Handlingslammet regjering

Nestleder i Høyre, og finanspolitisk talsmann, Jan Tore Sanner, langer ut mot regjeringen som lar veksten i byråkratiet fortsette.

IKKE IMPONERT:Rådgiver i Civita Ove Vanebo mener regjeringen driver en ukritisk bruk av penger.

- Dette er en konsekvens av en handlingslammet regjering. Regjeringen har stoppet all modernisering i 7 år. Konsekvensen er stadig mer administrasjon og at viktige oppgaver står uløst, sier Sanner til E24.

Heller ikke Sanner mener at det er bærekraftig å ansette stadig flere i offentlig administrasjon.

- Dette kan ikke fortsette på lengre sikt, det må reformer til. Vi må redusere oppgavene til fylkesmannen, gå gjennom alle statlige direktorater og etater og fjerne dobbeltarbeid og endre moms-systemet slik at private kan konkurrere på like vilkår om offentlige oppdrag, sier Sanner.

Raimo Valle, statsekretær i Administrasjonsdepartementet, sa torsdag til E24 at de fleste arbeidsplasser etter 2005 har kommet i privat sektor.

Dette mener ikke Sanner at regjeringen har særlig grunn til å skryte av:

- De rød-grønne kom til dekket bord i 2005, det skrev selv Dagsavisen. Frem mot finanskrisen opplevde vi en enestående vekstperiode i Norge og Europa. Siden finanskrisen har det skiftet, med en stor vekst i antall offentlig ansatte. Likevel gir oljeboomen en bra privat vekst også.

- Truer folks skattemoral

SKREMT: Gjermund Hagesæter

Sanner får støtte av sin opposisjonskollega fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

- Dette er helt skremmende tall, sier Hagesær til E24.

- Det viser klart at regjeringen ikke har avbyråkratisering på dagsordenen. Her kunne vi ha skapt oss et konkurransefortrinn med en effektiv offentlig sektor, men i stedet lar regjeringen byråkratiet bare ese ut, sier Hagesæter.

- Tror du ikke regjeringspartiene ser problemet med det voksende byråkratiet?

- Jeg tror nok de fleste i Arbeiderpartiet er klar over det. Men SV og Senterpartiet ser det nok ikke på samme måte, og da blir det slik.

Hagesæter tror den stadig voksende offentlige sektoren etterhvert kan true oppslutningen om det offentlige fra skattebetalernes side.

- Dette kan helt klart true skattemoralen blant folk. I et land som Norge er vi avhengige av at folk føler at skattepengene ikke går til tull, tøys og byråkrati. Når vi ansetter 9.000 flere byråkrater på ett år gir det ikke noe godt signal, avslutter Hagesæter.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no