Romfolk kan få Nav-støtte ved å selge gateaviser

Ved å selge magasiner på gaten kan romfolk allerede fra første arbeidsdag få rett på velferdspenger fra den norske stat.

KAN FÅ STØTTE: Her ser vi deler av rom-folkets leir ved Sofienberg Kirke i Oslo.
Publisert: Publisert:

Ved å signere en ansettelseskontrakt som gatemagasinselger får de hjemløse rumenerne rett på velferdsgoder som fødselspenger, barnetrygd, kontantstøtte og sosialstønad, skriver VG.

Gatemagasinet Folk er Folk har engasjert seg for å hjelpe de rundt 200 rumenerne som de siste dagene har bodd i Sofienbergparken i Oslo, og hittil har de ansatt nærmere 60 romfolk som selgere rundt omkring i landet. De fleste av dem ansettes i faste stillinger, og flere selgere skal det bli.

– Jeg sitter og skriver kontrakter så det står etter, så nå har jeg faktisk ikke det fullstendige tallet i hodet, sier Bjønnulv Evenrud i organisasjonen Folk er Folk, som gir ut gatemagasinet ved samme navn, til VG.

Barnetrygden og kontantstøtten kan ifølge avisen også utbetales til den ansattes ektefelle i utlandet. Hvis ektefellen er i jobb og tjener penger, skal Norge bare betale differansen mellom barnetrygden i Norge og det andre landet.

– EØS-borgere kan få ytelsene dersom de tiltrer et fast arbeidsforhold. Det er da ikke krav om botid, opplyser Nav til avisen.

Ved hjelp av kontrakten kan gateselgerne få et registreringsbevis fra UDI og bli medlem i folketrygden. Etter hvert kan de dermed også få rett til å få dagpenger, sykepenger, foreldrepenger og andre ytelser som er basert på inntekt.

Publisert:
Gå til e24.no