Laveste rente i pengemarkedet siden 2009

Pengemarkedsrenten faller langt mer enn bankenes utlånsrenter.

FYLLER PUNGEN: DNB-sjef Rune Bjerke har så langt valgt å øke bankens innjening i stedet for å gi fallet i pengemarkedsrenten videre til kundene. Her fra fremleggelsen av 2. kvartalsregnskapet i sommer.
  • Johann D. Sundberg
Publisert: Publisert:

Synes du banken tar seg litt for godt betalt for boliglånet ditt? Her har du et godt argument når du skal ringe og klage din nød:

Pengemarkedsrenten har nemlig falt langt mer enn renten på bankenes boligutlån så langt i 2012.

Denne uken falt tre måneders pengemarkedsrente (NIBOR-rente) under to prosent for første gang siden 2009. Fredag er renten notert til 1,94 prosent.

Det er 0,95 prosentpoeng lavere enn ved nyttår og innebærer et fall på 32,9 prosent.

Utviklingen i denne renten er et ganske treffsikkert mål på utviklingen i prisen bankene betaler når de låner penger i markedet for å gi lån til sine kunder.

Faller mer enn bankrentene

Og så langt har ikke bankene gitt denne prisnedgangen videre til kundene sine i noen særlig grad.

Dine Pengers oversikt viser at bankene med det aller meste av markedet for boliglån i Norge i gjennomsnitt kun har redusert sine beste boliglånsrenter med 0,19 prosentpoeng.

Oversikten viser at gjennomsnittsrenten for et boliglån på en million kroner innenfor 60 prosent av takst har falt fra 4,17 prosent til 3,98 prosent.

- Ingen beslutning

Informasjonsdirektør Thomas Midteide i landets største bank DNB vil ikke varsle noe nytt rentekutt etter at bankens utlånsrenter ble senket med inntil 0,25 prosent i vår.

Kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB.

- Per i dag er det ikke tatt noen beslutning om rentekutt i DNB, men vi følger situasjonen markedet tett, sier Midteide til E24.

- Har dere noen planer om kutt?

- Det lurer nok både du og våre konkurrenter på, sier han.

Ifølge Midteide kan man ikke sette likhetstrekk mellom pengemarkedsrenten og den renten bankene må betale for å låne penger. Dessuten var bankenes inntjening på boliglån lav og tildels negativ i vinter, sier DNB-direktøren.

Bankene tjener mer

Men han medgir at bankenes inntjening på utlån har bedret seg gjennom sommeren.

- Vår policy er at situasjonen i fundingmarkedet må stabilisere seg før vi kan endre rentebetingelsene på en enorm portefølje av lån, sier han.

DNB-direktøren sier at konkursen om norske boliglånskunder er meget sterk og det medføre at bankenes inntjening på lånene er lavere enn for eksempel det svenske banker tar inn.

Det innebærer også at norske banker følger hverandres rentesetting tett.

Billigere dollar

Sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank forklarer den siste tids kraftige nedgang i pengemarkedsrentene med at tilgangen på amerikanske dollar i det europeiske pengemarkedet har økt.

Den eksisterer strengt tatt ikke et rent norsk pengemarked. Markedet får via dollarmarkedet og prisen europeiske banker betaler for å låne dollar dikterer et stykke på vei de norske pengemarkedsrentene.

- Amerikanske banker er mer villig til å låne ut sine dollar til europeiske banker. Dollar har blitt billigere, sier Jullum.

Normalisering

Han sier forholdet mellom pengemarkedsrenten og Norges Banks styringsrente nå er i ferd med å normalisere seg.

Før finanskrisen i 2008 lå pengemarkedsrenten rundt 0,25 prosentpoeng høyere enn styringsrenten. Etter konkursen i Lehman Brothers økte forskjellen dramatisk fordi bankene sluttet å stole på hverandre.

Ifølge Jullum har pengemarkedsrenten falt mer enn det Norges Bank så for seg da de la frem sin siste renteprognose i juni.

Isolert sett taler dette for at Norges Bank øker styringsrenten eller oppjusterer sine renteprognoser på sitt kommende rentemøte 31. oktober.

Frank Jullum i Fokus Bank

- Norges Bank styrer ikke etter styringsrenten, men hvilken rente kundene faktisk betaler, sier Jullum.

Trekker i hver sin retning

Dermed kan en runde med rentekutt i bankene øke presset på Norges Bank til å sette opp sin styringsrente fra dagens 1,5 prosent.

Men samtidig er det flere faktorer som trekker i motsatt retning.

Jullum trekker frem sterk kronekurs, lavere norsk inflasjon enn ventet samt at de fleste land rundt oss utsetter tidspunktet for når forventet renteoppgang kan komme.

Sist ute var den amerikanske sentralbanken som torsdag kveld annonserte at de vil holde sine styringsrenter nær null frem til 2015.

Les også: Bernanke starter seddelpressen

Les også: Mener Bernankes budskap er krystallklart : - Ingen sentralbank har gjort dette før

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Olsen-beskjed får DNB til å mykne i rentesaken

  2. De fleste ekspertene er enige: Spår rentekutt før jul

  3. – Ser ikke bort fra rentekutt

  4. Dilemma for Norges Bank: Tvinges til å holde renten rekordlav

  5. Banksjef trosser dyrere finansiering: Hun kutter renten litt mer