- Situasjonen er svært krevende

Finansminister Sigbjørn Johnsen mener vi må være forberedt på at veksten blir lavere enn det som er lagt til grunn.

FØLGER MED: - Vi må være forberedt på at veksten framover kan bli lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2012, der vi anslo en vekst i BNP for Fastlands-Norge om lag på linje med det historiske gjennomsnittet både i 2011 og 2012, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
  • Even Landre
Publisert:

Norges Banks beslutning i dag om å redusere styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, til 1,75 prosent, tas etterretning hos finansminister Sigbjørn Johnsen.

Johnsen støtter opp om Norges Banks budskap om at usikkerheten om den økonomiske utviklingen internasjonalt er stor.

LES OGSÅ: Kutter renten til 1,75 prosent

- Ny informasjon tyder på svakere vekst i internasjonal økonomi, særlig i Europa. OECD og andre prognosemiljøer har nedjustert sine vekstanslag for de kommende årene. Svakere vekst vil gjøre det vanskeligere å få ned den høye arbeidsledigheten og håndtere statsgjelden i utsatte euroland, sier finansministeren i en melding.

Han viser også til at det er blitt lansert en rekke tiltak for å takle statsgjeldskrisen og bidra til finansiell stabilitet i Europa, sist på toppmøtet i EU 8. og 9. desember.

- Situasjonen er likevel svært krevende, sier Johnsen.

- Vi må være forberedt
Finansministeren sier at Norge så langt har klart seg bra, aktiviteten har holdt seg oppe og arbeidsledigheten er lav. men han legger til at problemer i våre naboland likevel påvirker oss, og særlig våre eksportrettede næringer.

- Konkurranseevnen framover er viktig. Vi må være forberedt på at veksten framover kan bli lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2012, der vi anslo en vekst i BNP for Fastlands-Norge om lag på linje med det historiske gjennomsnittet både i 2011 og 2012, sier Johnsen.

LES OGSÅ: - Norges Banks storkutt stopper rentehopp fra bankene

Han mener at Norges beste forsvarsverk fortsatt er å holde orden i eget hus.

- Rammeverket for den økonomiske politikken hjelper oss med det. Pengepolitikken er førstelinjeforsvaret. Sammen med handlingsregelen for finanspolitikken, gode regulerings- og tilsynsordninger i finansmarkedene og det inntektspolitiske samarbeidet, kan pengepolitikken bidra til å stabilisere utviklingen i økonomien, også i vanskeligere tider. Regjeringen følger situasjonen nøye og har den nødvendige beredskap, sier Johnsen.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Johnsen: – Må belage oss på lavere vekst også i Norge

  2. - «Kreftsvulsten» rammer Norge nå

  3. Kutter oljepengebruken

  4. - Det som skjer ute påvirker oss

  5. Johnsen skryter avNorges Banks«kronekrig»