Kraftig norsk prisvekst i august

Kronen styrket seg umiddelbart etter at kjerneinflasjonen økte mer enn ventet i august.

BYKSER: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securities mener landbruksoppgjøret er en av årsakene til den uventet sterke prisveksten.

Trond Solberg
  • Anders Park Framstad
  • Jo Andre Aakvik
  • Kristin Norli
  • Marius Lorentzen
Publisert:,

Prisutviklingen på varer og tjenester var vesentlig sterkere enn de fleste hadde sett for seg i august.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) var på 2,5 prosent i august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er prisveksten i august i år sammenlignet med samme måned i fjor.

2,5 prosent tilsvarer også en real økning sammenlignet med juli, da tilsvarende notering var 1,8 prosent. Et flertall av analytikerne hadde ventet en prisvekst på 1,9 prosent, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

SER MOT LØNNSOPPGJØRENE: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securities.

Frode Hansen

- Mye av oppgangen kan forklares med utviklingen i prisene på flyreiser, men også utviklingen i prisene på klær og matvarer bidro, skriver SSB i sin rapport.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securities forteller at årsaken til den uventet sterke prisveksten er at importprisene stiger.

- Overslaget i importprisene har kommet raskere enn normalt, nå stiger altså importprisene blant annet på klær, sier Andreassen.

Han mener at også norske bønder må ta sin del av ansvaret.

- Dette er landbruksoppgjøret som slår inn. Det trådte i kraft i juni, og ble langt dyrere enn ventet.

Andreassen påpeker at prisoppgangen på mat og en svak krone vil ikke vare evig. Hvor lenge prisveksten vil holde seg på det som er Norges Banks mål, vil avhenge blant annet av det som skjer i lønnsoppgjørene.

- Bedriftene og fagforeningene er ganske enige om at det er viktig å få ned kostnadsnivået, så det ligger ikke an til at arbeidstakerne vil kreve noen kompensasjon for økte priser, sier han.

- Høyere enn ventet

Andreassen er ikke den eneste økonomen som ble tatt på sengen.

- Det her var en ny overraskelse, og ligger langt over det vi hadde forventet, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

OVERRASKET: Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.

Eivind Griffith Brænde

Etter den overraskende høye prisveksten i juli, konkluderte Bruce og kollegaene i Nordea med at juli-tallene ikke var et engangstilfelle, men at prisveksten nå har økt. Dagens tall er likevel enda høyere enn Bruce hadde trodd.

- Nå ser vi at inflasjonen vil være betydelig høyere enn anslått over de neste månedene, sier sjefanalytikeren.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Markets stemmer i.

- Dette var mye høyere enn ventet. Mange hadde nok trodd at hoppet vi så i juli var unormalt høyt. Men dagens tall bekrefter bildet; inflasjonen i Norge er raskt tiltagende, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Markets.

Styrket krone

Bruce i Nordea peker på at den eneste delen av statistikken fra SSB som kan være midlertidig, er prisveksten på klær.

- Det er særlig mat og husleie som står ut, to aspekter som vi også tror er varige. Veksten i husleien var ventet, men det har kommet mye raskere og kraftigere enn vi trodde.

Den norske kronen styrket seg umiddelbart etter at tallene ble kjent. Eksempelvis styrker kronen seg mot dollar fra rundt 6,03 kroner til 5,96 kroner. Man får 7,90 kroner per euro, mot 7,99 tidligere i dag morges.

KPI-JAE er den såkalte kjerneinflasjonen - det vil si prisveksten justert for avgiftsendringer og prisene på energi.

Kjerneinflasjonen er helt sentral når Norges Bank setter sin styringsrente. Den overraskende høye kjerneinflasjonen reduserer sjansen for et rentekutt neste uke drastisk.

- Med denne prisstigningen - og forbehold om at tallene stemmer - er det helt utelukket med en ny rentesenking fra Norges Bank, sier Jullum.

Les også: Sjeføkonom Jullum mener rentenkutt er helt utelukket

Flere artikler

  1. Norsk inflasjon faller kraftig

  2. - Med denne prisstigningen errentekutt utelukket

  3. Investeringene i Fastlands-Norge falt nesten to prosent

  4. Annonsørinnhold

  5. – Største fallet noen gang

  6. - Ikke hele historien