– Pågår et arbeid for å sikre at det etableres nødvendig avstand

Sentralbanksjef Øystein Olsen svarer mandag ettermiddag på kritikken fra Norges Banks representantskap.

Heiko Junge
 • Anders Nybakken Kvale
Publisert:,

Tidligere mandag ble det kjent at Norges Banks representantskap mener det blant annet er «uheldig» at interessekonflikter mellom Nicolai Tangen og Norges Bank ikke var avklart før ansettelsen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen uttaler i en melding at «vi merker oss at representantskapet mener det er uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM var avklart før ansettelsen».

– I vårt brev av 29. april 2020 adresserer hovedstyret hvorfor konkrete løsninger som skal sikre tilstrekkelig avstand først kunne komme på plass etter at ansettelsen var offentliggjort, sier sentralbanksjefen.

– Det pågår et arbeid for å sikre at det etableres nødvendig avstand mellom SPU, AKO-systemet og Nicolai Tangens personlige formue. I tråd med premissene for hovedstyrets vedtak 24. mars, er utgangspunktet nettopp at Tangen ikke lenger skal ha kontroll over AKOs forvaltning, legger han til.

«Relevante forhold vil inngå i ansettelsesavtalen for Nicolai Tangen som etter planen skal behandles i hovedstyret 27. mai. Ansettelsesavtalen vil bli offentlig», skriver Norges Bank.

Et premiss for arbeidet med avtalen er at Nicolai Tangen vil innrette seg slik det er nødvendig, selv om det vil ha mulige negative skattemessige konsekvenser for ham, fremgår det.

Representantskapet har også merknader til ansettelsesprosessen og håndhevelsen av bankens etiske regelverk.

– Vi tar representantskapets merknader til etterretning. Hovedstyret har i sitt brev 29. april sagt at vi vil vurdere behovet for å klargjøre aktuelle bestemmelser i bankens etiske regelverk, kommenterer Olsen.

Bakgrunn:

Les også

Representantskapet: Bryter ikke alle bånd til AKO-systemet

Her kan du lese mer om

 1. Øystein Olsen
 2. Norges Bank
 3. Nicolai Tangen
 4. Bank

Flere artikler

 1. Olsen vurderte aldri sin egen stilling under Tangen-stormen

 2. Spørsmålene Øystein Olsen må svare på om Tangen-ansettelsen

 3. Norges Bank legger frem Tangens arbeidsavtale torsdag

 4. Annonsørinnhold

 5. Representantskapet: Bryter ikke alle bånd til AKO-systemet

 6. Norges Banks representantskap sender historisk brev til Stortinget