Kilde til VG: Bompengeskisse til mer enn 20 milliarder

Bompengeskissen har en samlet ramme på mer enn 20 milliarder kroner over ti år, ifølge en sentralt plassert kilde.

Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Terje Søviknes etter det ekstraordinært landsstyremøte der status om de pågående forhandlingene om bompenger og regjeringsdeltagelse var på agendaen.

Foto: Heiko Junge NTB scanpix
 • Sven Arne Buggeland
 • Runa Fjellanger
Publisert:

Her er hovedpunktene i bompengeskissen som ble presentert for landsstyret i Fremskrittspartiet søndag, ifølge en kilde som var til stede:

 • Ti milliarder koster det over ti år å øke statens andel av finansiering av storbypakkene øker fra 50 til 70 prosent.
 • Syv milliarder går til å slette eller redusere gjelden til veiprosjekter, slik at bomstasjoner kan fjernes tidligere enn planlagt. Det vil særlig komme distriktene til gode.
 • Fire milliarder kroner går til økt satsing på kollektivtrafikken.

Dette kommer i tillegg til tiltak som allerede ligger i regjeringserklæringen fra Granavoll, som å innføre skattefradrag for bompenger.

Fremskrittspartiets landsstyre sluttet seg søndag til bompengeskissen som er forhandlet frem av de fire regjeringspartiene.

Statsminister Erna Solberg uttaler at Høyre går for skissen, hvis alle partiene er enige. Hun ville avvente hva regjeringspartnerne KrF og Venstre mener, før skissen til løsning blir offentliggjort.

Venstre nøler med å så ja til skissen og vil forhandle videre, fordi partiet frykter økt biltrafikk når bompengene reduseres.

Les også

Enorme forskjeller i kommuneøkonomien

I skissen ligger også innføring av lokal egenandel på 20 prosent ved bygging av kommune- og fylkesveier. Denne andelen kan ikke være bompengefinansiert. Det innebærer at kommunene må delfinansiere lokale prosjekter.

Alle eksisterende bypakker skal gjennomgås, for å kutte kostnader, slik at bilistene kan betale mindre i bompenger.

Blir veien billigere, skal bompengene reduseres.

Bompause i alle bypakker

Det innføres bompause (tre timers regel) i alle bypakker: Bilisten skal altså bare betale bompenger en gang på tre timer, mot en gang på én time i dag.

Av skissen fremgår videre at veiprising ikke skal iverksettes i denne stortingsperioden. Veiprising har vært luftet som et alternativ til bompenger.

Nytt nullvekstmål for utslipp skal fastsettes i høst og kommer til anvendelse på eventuelle nye pakker. Ingen nye pakker legges frem, før dette er på plass.

Pakken medfører syv milliarder kroner i mindre bompenger i distriktene de neste ti årene, ut over 2019-nivå.

Konsekvensene for hvert fylke er utredet.

Derfor betaler vi bompenger – og dette er alternativene

Rogaland den store vinneren

Rogaland fremstår som en av de store vinnerne: Der skal rushtidsavgiften fjernes. I tillegg blir det to milliarder kroner mindre i bompenger på Nord-Jæren de neste ti årene, ettersom staten går inn med mer penger.

Bypakkene er store prosjekter i byene. Da går ikke bompengene bare til å betale ned en ny vei, men også til kollektivtransport, gående og syklende. I Oslopakke 3 går for eksempel 98 prosent av bompengene som blir innkrevd i Oslo, til andre ting enn vei.

I Nasjonal transportplan (NTP) slås det fast at persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. Det kalles «nullvekstmålet». En sentral kilde sa i forkant av landsstyremøtet at en mulig løsning var å endre dette målet.

Gjennomslag for Frp-krav

Fremskrittspartiets landsstyre sluttet seg med klart flertall til skissen, som de mener langt på vei oppfyller kravene de stilte i juni:

 • Stoppe nye bypakker
 • Endre nullvekstmålet
 • Slette bompengegjeld
 • Kutte kostnader i eksisterende bypakker
 • Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter
 • Nei til veiprising
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Full bompengesplid mellom Venstre og Frp truer regjeringen

 2. Siv Jensen om bompenge-kaoset: – Innbyggerne i Norge startet bompengeopprøret

 3. Sentrale Frp-kilder: Bompengeskisse klar

 4. Annonsørinnhold

 5. Uaktuelt for MDG å kutte i bompenger

 6. Veiprising havner på bordet til den neste samferdselsministeren