Norges Banks utlånsundersøkelse:
Bankene rapporterte om en mindre innstramming i utlån

Nordmenn ønsket å låne mer i andre kvartal, men de ble litt vanskeligere å få, vier Norges Banks utlånsundersøkelse.

UNDERSØKER BANKUTLÅN: Norges Banks utlånsundersøkelse gjøres kvartalsvis og er en kvalitativ spørreundersøkelse om bankenes vurdering av etterspørsel etter kreditt og kredittpraksis. Her sentralbanksjef Øystein Olsen.
Publisert:

Norske banker rapporterte om en mindre innstramming i sine utlån overfor husholdningene i andre kvartal, kommer det frem i Norges Banks utlånsundersøkelse.

Bankene strammer dermed ytterligere litt inn på utlånspraksisen, etter å ha varslet og gjennomført innstramminger også i årets første kvartal.

Innstrammingen i andre kvartal begrunnes først og fremst med endringene i boliglånsforskriften.

Forskriften, som trådte i kraft fra 1. januar, innebærer blant annet at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, mens kjøpere av sekundærbolig i Oslo må ha 40 prosent egenkapital for å få lån.

I resten av landet blir kravet om 15 prosent videreført.

Liten økning i etterspørsel

Husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån økte litt i andre kvartal. Økningen var omtrent som ventet i første kvartal, skriver Norges Bank i undersøkelsen.

Det var ingen endringer i kredittpraksisen overfor foretakene. Etterspørselen etter lån fra ikke-finansielle foretak var også uendret – som forventet i første kvartal.

Venter uendrede utlånsrenter

Bankene melder at de tjente mer på utlån i annet kvartal, en utvikling de ikke hadde regnet med, skal vi tro undersøkelsen.

I undersøkelsen trekkes frem lavere finansieringskostnader som årsak til de bedrede marginene på utlån.

Dette vil imidlertid ikke komme Ola og Kari Nordmann til gode i form av lavere utlånsrenter. Bankene venter nemlig at både utlånsrenter og utlånsmarginer forblir uendret i tredje kvartal.

Les mer om utviklingen i bankenes finansieringskostnader, og hva dette betyr for boliglånsrenten din, her.

Publisert:

Her kan du lese mer om