Renterådet: Dette bør du gjøre, Olsen

Renterådet er samstemte i anbefalingen om å la styringsrenten ligge i ro denne gangen. Etter flere år med rekordlav styringsrente, tar porteføljeforvalter Olav Chen til orde for at neste endring bør være renteheving.

RENTERÅD: Samlet i DNBs bygg . (F.v.) sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank, Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen, makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets, og porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand. Foto: Eivind Griffith Brænde / E24
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Perioden med uendret styringsrente blir forlenget også ved rentemøtet denne uken, er prognosen fra et samstemt analytikerkorps.

Ifølge 20 av 20 analytikere spurt av Bloomberg vil renten holdes på rekordlave 0,50 prosent, der den har ligget siden mars i fjor.

Oppdatering etter rentebeslutningen: Norges Bank valgte som ventet å holde styringsrenten uendret. Den tok også bort sannsynligheten for ytterligere rentekutt.

Uendret rente er også det riktige valget nå, mener medlemmene i E24s renteråd, men større usikkerhet og mer uenighet er det om hva som blir den neste endring i renten.

– Jeg mener at Norges Bank bør holde renten uendret denne gangen også, men at de snart bør signalisere rentehevinger, sier porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand.

E24 dekker rentebeslutningen hos Norges Bank torsdag. Få siste nyheter og reaksjoner fra klokken 10.

Selv har sentralbanken sagt at renten trolig vil være uendret i flere år fremover, men at prognosen gir en litt høyere sannsynlighet for rentekutt enn renteheving.

Mer nøyaktig har prognosen for renteutviklingen fremover – rentebanen, hatt en sannsynlighet på 40 prosent for at renten settes ned. Spenningen ved dette møtet er om denne sannsynligheten blir endret.

RENTEMØTE SPESIAL: Få alt du trenger å vite om dagens rentebeslutning her

Les også

Nye prognoser fra Danske Bank: Spår første renteøkning neste sommer

Økonomien i bedre form

Formen til norsk økonomi har en stund vært på bedringens vei.

Den økonomiske veksten overrasket positivt i første kvartal, arbeidsledigheten har falt og den siste utgaven av temperaturmåleren Regionalt nettverk viste den høyeste produksjonsveksten siden før oljenedturen.

Chen sier det store bildet er at norsk økonomi har passert vekstbunnen etter oljepriskollapsen i 2014 og 2015, og at norsk økonomi har utviklet seg langt bedre enn fryktet under omstendighetene.

Han peker på flere positive utviklingstrekk:

• Arbeidsledigheten stoppet opp på et langt lavere nivå enn fryktet og har toppet ut.

• Resten av økonomien ble også rammet langt mindre enn fryktet og spredningseffektene fra oljerelatert virksomhet var mildere enn man kunne vente.

• Svekket krone bidro til å dempe nedturen, og er også det som har bidratt til oppgang og nå nedgang i inflasjonen.

• Makrotallene peker nå oppover igjen og gjeldsveksten er fortsatt høy.

Konklusjonen til Storebrand-forvalteren er Norges Bank «om ikke så lenge» bør vurdere å reversere de forebyggende rentenedsettelsene i 2015/2016, fordi pilene peker oppover igjen.

– For tidlig å heve renten

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets sier at selv om aktiviteten ser ut til å ta seg opp er sysselsettingen svak og ledigheten høy i historisk sammenheng.

Les også

Etterlyser forsikring mot boligprisfall

– Derfor mener jeg at det for tidlig å begynne å heve renten. Spesielt i en situasjon der inflasjonen er på vei nedover, sier hun.

Men fordi norsk økonomi ser ut til å være over den verste nedturen er det ifølge Fjære heller ikke behov for ytterligere rentekutt.

– Selv om boligprisveksten har avtatt siden årsskiftet er gjeldsbelastningen i husholdningene fortsatt høy. Derfor mener jeg dette fortsatt bør være et argument mot videre rentekutt, legger hun til.

Ser motvind fra bolig

I boligmarkedet har fjorårets prisvekst avtatt i år, spesielt har omslaget vært markert i Oslo.

Bekymret for den mulige motvinden fra et kjøligere boligmarked er sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.

– Men jeg håper Norges Bank også ser en nedgangstid for boligmarkeder, som en ny motvind for norske konjunkturer. De bør også være bekymret for oljeprisen som siger nedover uke for uke.

– Det er ikke greit å vite hvor hverken bolig- eller oljepriser er ved slutten av året. Men de er neppe høyere enn i dag når nyttårsrakettene fyres av, sier han.

Boligbekymringen deles av sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank.

– Slik vi ser det handler alt om boligmarkedet. Er det omslaget vi nå ser starten på en stor boble som sprekker, spør han.

Sjeføkonomen sier omslaget i boligmarkedet i Oslo er sterkere enn folk ser ut til å ta inn over seg.

– Vi tror likevel dette kommer til å gå greit for norsk økonomi samlet sett. En grunn til det er at boligbyggerne har nok å gjøre både i år og neste år; de skal heller ha flere folk enn færre folk og da er det ikke grunnlag for nedbemanninger. Vi tror dessuten omslaget i boligmarkedet er mye mildere utenfor Oslo-området, sier Børsum.

Les også

Goldman Sachs mener det er 20-25 prosent risiko for boligkrakk i Norge

Les også

DNB tror oljen når bunnen i år

Les også

Høyeste tillit til norsk økonomi på fem år

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Rente
  2. Norges Bank

Flere artikler

  1. Renterådet: Dette må du gjøre, Olsen

  2. Renterådet: Tror på flere år med rekordlav rente

  3. E24s renteråd: Dette må du gjøre, Olsen

  4. Renterådet: Dette bør du gjøre, Olsen

  5. Spår boligprisfall på 20 prosent i Oslo