Kjerneinflasjonen var 1,7 prosent i mars

Inflasjonen steg med 0,1 prosentpoeng fra februar.

ØKTE KLESPRISER: Klesprisene steg med 7,7 prosent isolert fra februar til mars.
  • Ingvild Sagmoen
  • Eirik Amb Nysveen
Publisert:

Etter et kraftig fall i kjerneinflasjonen fra januar til februar, var det på forhånd ventet at inflasjonen i mars ville korrigere opp igjen til 1,7 prosent. Analytikerne fikk dermed rett: Kjerneinflasjonen viste en oppgang på 1,7 prosent de siste tolv månedene.

– Inflasjonstallene var denne gangen godt i tråd med forventningene etter lavere utfall enn ventet i januar og februar, skriver analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar.

– Tallene bør være ganske nøytrale for rentesettingen. Norges Bank venter at kjerneinflasjonen vil bli liggende under målet en god stund. Vi tror likevel sentralbanken vil holde renten uendret fremover, all den tid aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp og høy boligprisvekst (dog noe lavere vekst i år enn i fjor) og gjeld i husholdningene fortsatt utgjør en fare for den finansielle stabiliteten, skriver hun.

– Trenden er at det går nedover

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets er ikke overrasket over at inflasjonen tok seg litt inn igjen, etter et noe overraskende fall forrige måned.

─ 1,7 var helt i tråd med forventningene, men trenden er at det går nedover, sier Bruce til E24.

─ Så sent som i fjor sommer var inflasjonen på 3,6 prosent, og det er ingen tvil om at effekten av den kraftige kronesvekkelsen er borte, sier han.

Mens svakere krone førte til prisoppgang og oppgang i inflasjonen i 2014, 2015 og et stykke inn i 2016, bidrar fjorårets kroneoppgang nå til det motsatte.

Når kronen styrker seg, går prisene på importerte varer ned. I tillegg bidrar moderate lønnsoppgjør til begrenset innenlandsk inflasjonspress.

Norges Bank sa på rentemøtet i mars at sannsynligheten for et rentekutt var noe større enn hva de trodde på rentemøtet i desember. Ifølge Bruce kommer ikke Norges Bank til å gjøre noe med renten basert på dagens tall.

─ Hadde inflasjonen fortsatt nedover i samme fart som forrige måned, hadde vi også lurt på om det kunne blitt rentekutt i Norge, men det gjorde den ikke.

─ De fleste har hatt inflasjonsanslag ned mot 1,5 prosent, det var bare forventet at det skulle ta litt lengre tid. Nå ser det ut til at det stoppet opp denne måneden, noe som er helt i tråd med Norges Banks bilde.

Økning i klespriser

Det var økte priser på klær som bidro mest til månedsveksten i konsumprisindeksen.

Fra februar til mars steg konsumprisindeksen med 0,3 prosent, mens klær samlet sett hadde en prisstigning på 7,7 prosent.

Ellers bidro også økte priser på flybilletter og produkter til personlig pl

IKKE OVERRASKET: Analytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

eie til stigningen fra februar til mars.

På den andre siden dro prisene på energivarer ned 1,8 prosent sist måned, på grunn av lavere priser på bensin, diesel og elektrisitet. Isolert sett fra februar til mars bidro også reduserte priser på bøker og matvarer til å dempe oppgangen i konsumprisindeksen.

På årsbasis har imidlertid prisene på elektrisitet inkludert nettleie bidratt mest til økning i konsumprisindeksen. Kraftprisene var i mars 15,5 prosent høyere enn i mars i fjor. De siste tolv månedene har konsumprisindeksen steget 2,4 prosent. Tolvmånedersveksten faller dermed med 0,1 prosentpoeng fra februar til mars.

Matprisene var 2,8 prosent høyere i mars i år enn i mars i fjor. Det har sammenheng med at påsken i fjor var i mars og da ble prisene på mange matvarer senket. Motsatt vei kan den tidlige påsken i fjor være grunn til at prisene på flybilletter da var høyere – noe som igjen ga en nedgang i flybillettprisene i mars i år på 24,4 prosentpoeng fra i fjor.

Kraftig fall fra januar til februar

Fra januar til februar falt den årlige inflasjonen med 0,5 prosentpoeng til en årsvekst på 1,6 prosent.

Det kraftige fallet fra januar til februar var langt større enn analytikerne da hadde ventet seg og det Norges Bank hadde sett for seg i sine prognoser. Norges Banks målsetting er på 2,5 prosent. I prinsippet skal sentralbanken stimulere økonomien gjennom rentekutt, eller andre pengepolitiske tiltak, når inflasjonen er under målet. Etter forrige rentemøte i mars nedjusterte sentralbanken sitt anslag for kjerneinflasjonen for 2017 til 1,7 prosent.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. – Ekstremt lave tall

  2. Kjerneinflasjonen kom inn på 2,1 prosent i februar

  3. Inflasjonen langt over forventningene i januar

  4. Dyr strøm bidro til prisvekst

  5. Dyrere klær trakk opp inflasjonen