Vaktbikkjer vil ha slutt på hemmelige rentemøter i Norges Bank

I dag er hva som blir sagt på rentemøtene i Norges Banks hovedstyre en godt bevart hemmelighet. Dette vil ekspertgruppe endre på.

SLUTT PÅ HEMMELIGHETER? Professor Tommy Sveen (t.v.) og Eric Nordeas senioranalytiker, Erik Bruce (t.h), vil ha referat fra Norges Banks rentemøter. Sentralbanksjef Øystein Olsen i midten.
Publisert: Publisert:

Ekspertgruppen Norges Bank Watch vil at sentralbanken skal offentliggjøre referater fra møter i hovedstyret.

Professor Tommy Sveen ved Handelshøyskolen BI og sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets la i dag frem en rapport fra uavhengige Norges Bank Watch, som har evaluert Norges Banks pengepolitikk.

Norges Bank Watch-rapporten setter kritisk søkelys på Norges Banks utøvelse av pengepolitikken.

– Man bør presentere noen form for referat fra møter i hovedstyret. Der det fremkommer hva det var man egentlig diskuterte ved. Og hvorvidt det var uenighet. Det vil gjøre oss (analytikere) bedre i stand til å tolke Norges Banks syn, sa Bruce ved en presentasjon av rapporten tirsdag.

Må lese mellom linjene

Etter presentasjonen utdyper Bruce sitt syn.

– I dag må man lese mellom linjene, når det gjelder hvordan risikovurderinger endres. Men dersom man hadde et referat der det fremgår som egentlig skal til for at Norges Bank skal kutte renten, vil det være enklere for markedet å tolke hvilket syn Norges Bank har, sier Bruce til E24.

På spørsmål fra E24 om hvilket syn Norges Bank har på ønsket fra Norges Bank Watch om et referat fra hovedstyrets møte, svarer visesentralbanksjef Egil Matsen i Norges Bank slik:

Les også

Staten får 18 milliarder fra sentralbank med underskudd

– Hovedstyrets vurdering er utviklet over tid, den gir nå et bedre bilde enn for noen år siden. I den strategiprosessen vi er inne i, skal vi se på muligheten for å utvikle dette videre, sier Matsen.

Samtidig understreker han at han ikke vil forskuttere hva konklusjonen blir.

Referater fra hovedstyret i sentralbanken, har blitt etterlyst i flere tidligere rapporter fra Norges Bank Watch.

Slik vedtas styringsrenten

Det er Norges Banks hovedstyre som tar den endelige beslutningen om renten skal opp, ned eller holdes uendret.

Hovedstyret i Norges Bank fastsetter renten seks ganger i året: I mars, mai, juni, september, oktober og desember.

Bakgrunnen for rentebeslutningen beskrives i «hovedstyrets vurdering». Denne gjør rede for de vesentlige trekkene ved utviklingen i økonomien som har fått betydning ved rentebeslutningen og for hvordan disse er veid opp mot hverandre.

Les også

Så mye tjente Oljefondet

I tillegg holdes en pressekonferanse hvor rentebeslutningen presenteres sammen med hovedstyrets begrunnelse.

Prosessen som munner ut i den endelige beslutningen, starter lenge før rentedommen, og hovedstyret starter beslutningsprosessen en til to uker før beslutningen formelt blir tatt.

Da blir hovedlinjene i analysen i Pengepolitisk rapport lagt frem for hovedstyret. De drøfter da innholdet i rapporten og konsekvensene av dette for pengepolitikken.

Arbeidet med pengepolitisk rapport involverer et stort antall fagfolk i banken.

Les også

– Den beste talen Olsen har holdt

Les også

Olsen om regjeringens oljepengebruk: – De har fyrt godt

Les også

Olsen etter Trump og brexit: – For Norge kan tapet bli stort

Publisert: