Nordea ser mørke skyer over verdensøkonomien:
– Norges Bank kan bli presset inn i en valutakrig

Nordea mener verdens sentralbanker står midt i en internasjonal valutakrig. Norges Bank vil ikke klare å stå utenfor.

KJENNER PRESSET? Sentralbanksjef Øystein Olsen ved forrige rentebeskjed i desember 2015. Siden den gang har makroøkonomiske utviklingen gått i retning av et nytt rentekutt.

Vegard Wivestad Grøtt NTB scanpix
 • Cecilie Storbråten Gjendem
Publisert: Publisert:

For en uke siden senket Den europeiske sentralbanken (ESB) refirenten i null og kuttet innskuddsrenten til minus 0,4. Totalt har fire av verdens sentralbanker senket styringsrentene sine under null og står klare til å slåss om valutaen sin. Øystein Olsen og Norges Bank vil ikke kunne stå utenfor dette, mener Nordea.

– Negative renter fremstår som et våpen som nå brukes i en internasjonal valutakrig. Våre nye prognoser innebærer at styringsrenten her hjemme blir kuttet til null i løpet av 2016, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea i en fersk rapport.

– Også Norges Bank kan bli presset inn i en krig de trolig ikke ønsker å være deltager i. Det er en alles kamp mot alle og et «race to the bottom». Den kampen kan ikke alle vinne.

Les også

Dette sier økonomene: Så lavt kan boliglånsrentene falle

Flere økonomer har advart sentralbankene mot denne «rentekrigen» og peker på at negative renter fortsatt er svært uprøvd territoriet og en pengepolitikk som kan være vanskelig å reversere. Olsen mener det bare er et tidsspørsmål før negative renter også vil bli diskutert i Norge.

– Norges Bank har lenge vektlagt at pengepolitikkens viktigste bidrag i den situasjonen norsk økonomi nå er i, er en svak norsk krone. Fallet i oljeprisen, rentekuttene fra Norges Bank og signalene om ytterligere kutt har svekket kronen markert, skriver han i rapporten.

– Skulle kronen styrkes kraftig, er derfor veien til negativ styringsrente kort. Negative renter er ukjent terreng og kan ha uheldige bivirkninger.

Les også

Valutamarkedet ruster seg for store store bevegelser: Tallene som viser at kronen kan gå bananas på torsdag

FØLGER MED: Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Vidar Ruud NTB scanpix

Bunnen er nådd

Så langt har kronen fulgt oljeprisen som en skygge.

Svakere krone har i stor grad bidratt til å redde den norske eksportindustrien ved å sikre at norske varer blir billigere enn utenlandske varer. Ifølge Nordea blir det svært viktig å sikre svak krone fremover for å bevare denne veksten.

– Rentene hos våre handelspartnere har falt og uten rentekutt fra Norges Bank vil kronen kunne styrke seg mye. Det vil Norges Bank unngå i en situasjon der veksten er svak og arbeidsledigheten øker, skriver sjefanalytiker Eric Bruce i Nordea.

Nordea venter at norsk økonomi vil ha en BNP-vekst på 1 prosent i 2016. Det er den nest dårligste av de fire nordiske landene banken er til stede i. Finland vil ha den svakeste veksten med 0,5 prosent, mens Sverige er ventet å ha en vekst på hele 3,8 prosent, ifølge Nordea.

– Med tre rentekutt fra Norges Bank ser vi mer nedside i rentedifferansen, men vi tror bunnen for oljeprisen er bak oss. I løpet av de neste årene venter vi at oljeprisen vil ta seg noe opp og vi må regne med en viss styrking i kronen, skriver Bruce.

Les også

Se listen fra Eurostat: Her er Europas mest forgjeldede folkeslag

SKAPER PROBLEMER: Oljebremsen legger press på Norges Bank til å senke renten for å sikre lav krone lenge, mener Nordea.

Marit Hommedal NTB scanpix

Overoppheting

En av farene ved negativ rente er kraftig gjeldsoppbygning i husholdningene, som igjen gjør både banker og befolkningen svært sårbare for eksterne sjokk. Beregninger fra SSB og Eika Gruppen viser at med dagens rentetrend vil norske husholdninger ha en gjeld som nesten overstiger tre ganger inntekten i 2023.

BEKYMRET: Kredittanalysesjef Pål Ringholm i Swedbank.

Daniel Sannum Lauten VG

– Sentralbankenes rentepolitikk er uforsvarlig, og bidrar absolutt til den høye gjeldsveksten vi ser i Europa, sa kredittanalysesjef Pål Ringholm i Swedbank til E24 lørdag.

– Sentralbankene er på et sted de aldri har vært før i forsøket på å hindre deflasjon. Det kan gå bra, men det er potensielt mange negative ringvirkninger vi ikke vet om. Dette er et finansielt eksperiment som kan få uheldige konsekvenser for den finansielle stabiliteten, sa kredittanalytikeren.

Danmark har per i dag de husholdningene i Europa med høyest gjeld i forhold til inntektene. Landets sentralbank har lenge operert med svært lave renter. De er ifølge Eurostat blant landene med de laveste boliglånsrente i EU.

Ifølge Nordea vil boligprisveksten i Danmark stagnere fremover. Dette kan skape problemer dersom husholdningene begynner å slite med å betjene lånene sine, eller selge boligen sin.

Også i Norge venter Nordea stagnasjon i enkelte deler av boligmarkedet. Mens boligprisveksten på Østlandet i Norge fortsatt vil være stor, vil Vestlandet se en svak utvikling i boligprisene fremover.

Les også

Fastrentekrig til tross: Disse banksjefene og privatøkonomene har flytende rente

Stopper hos bankene

I sin årstale gjorde sentralbanksjef Øystein Olsen det klart at Norges Bank lavere renter ikke lenger er sentralbankenes eneste verktøy, og at lavere renter trolig ikke vil være nok til å sikre vekst fremover fordi virkningen av lavere renter blir mindre jo lavere de er.

Les også

Her er grafene som viser at du får mindre å rutte med i år

– I flere av landene med negative renter ser imidlertid gjennomslaget av pengepolitikken ut til å svekkes desto lavere styringsrenten kommer, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea.

– Det skyldes at bankene i liten grad har vært villige til å senke publikums innskuddsrente under null i frykt for at kunder skal konvertere innskudd til kontanter.

Årsaken til dette er at kontanter i praksis har null prosent avkastning. Med negative innskuddsrenter er en avkastning på null fortsatt bedre enn negativ avkastning.

Les også

300.000 tåler ikke høyere boligrente

I rapporten understreker Bernhardsen at det er stor usikkerhet knyttet til negative renter, men at markedet per nå virker å takle den ekstraordinære pengepolitikken.

– En oppfatning om at negative renter skal vedvare over en lengre periode, kan imidlertid få aktørene i markedet til å endre tilpasning, og i siste instans gjøre at banker og andre institusjoner beveger seg over i kontanter, skriver analytikeren.

Dette kan igjen føre til ytterligere ustabilitet i markedene og gi uante konsekvenser. Det er imidlertid ikke bare Norge som vil slite med lavere vekst. Veksten i verdensøkonomien vil være svak de neste årene, mener banken.

Les også

Valutamarkedet ruster seg for store bevegelser

Les også

Norge fjerde mest forgjeldede befolkning i Europa

Les også

– Danmark er blitt mye fattigere

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Norges Bank
 2. Nordea
 3. Oljebransjen
 4. Rentemøte Norges Bank

Flere artikler

 1. Sjeføkonom: Effekten av rentehevingene vil vises i boligmarkedet først nå

 2. Øystein Olsen rører ikke renten

 3. Norges Bank kutter renten

 4. Annonsørinnhold

 5. Danskene har lenge hatt rente under null. Det skjer neppe i Norge.

 6. Eksperter om bankenes utlånskrig: Så mye kan boliglånsrentene falle