Valutamarkedet ruster seg for store store bevegelser: Tallene som viser at kronen kan gå bananas på torsdag

«Alle» tror at sentralbanksjef Øystein Olsen svinger rentesabelen og kutter renten torsdag. Men tross liten spenning rundt selve renteavgjørelsen, stålsetter aktørene i valutamarkedet seg for store svingninger.

RENTEMØTE-UKEN ER HER: Finansmarkedene har begynt å se mot rentebeslutningen i Norges Bank torsdag.
Publisert:

Torsdag klokken 10 annonserer Norges Bank årets første rentebeslutning.

I forkant av ukens viktigste begivenhet er «ingen» i tvil om selve rentedommen, skal vi tro forventningene til markedsøkonomene:

10 av 10 prognosemakere E24 har vært i kontakt med, venter at sentralbanken vil annonsere at styringsrenten kuttes fra 0,75 til 0,5 prosent. En historisk lav styringsrente vil i så fall bli enda lavere.

17 av 17 eksperter TDN Finans har vært i kontakt med, er også klar i sin tale: Rentekutt.

Dermed skulle man kanskje tro at de store markedsbevegelsene ikke vil finne sted når alle er forberedt på det som skjer?

Feil, slår sjefanalytiker for valuta i Nordea Markets, Ole Håkon Eek-Nielsen fast.

Han trekker frem en graf som viser at valutamarkedet ikke tror på en udramatisk torsdag i markedet.

** Som vi kan se av grafen under (nederste stolpe), koster det denne gang 13,7 øre å sikre seg i kronemarkedet over rentemøtet.

** Dersom kronen styrkes eller svekkes med mer enn 13,7 øre i kjølvannet av møtet torsdag, vil de som har kjøpt opsjoner tjene på det relativt til dem som ikke har gjort det.

(saken fortsetter under bildet.)

NERVØSE VALUTAAKTØRER: De blå stolpene viser hvor mange øre det har kostet å sikre seg for kjøp og salg av kroner i én uke over rentemøtene med pengepolitisk rapport. Jo mer man må betale, jo større er usikkerheten om utfallet av rentemøtet. De oransje stolpene viser de faktiske bevegelsene målt i øre i samme periode. I tillegg viser grafen gjennomsnittet for rentemøtene i finanskriseåret 2008 (Avg NB 2008), i tillegg til hva det i snitt kostet å sikre posisjonen i en uke i 2008 (Avg 2008).

Eek-Nielsen peker på at 13,7 øre er mindre enn det kostet å sikre seg over rentemøtet i desember, men at det er mer enn det vanligvis er.

– Markedet føler seg tryggere på hva Norges Bank skal gjøre nå enn i desember, men fortsatt er det usikkerhet knyttet til utfallet, sier han til E24.

Det er i rentemarkedet priset inn mellom 75 og 80 prosent sannsynlighet for et rentekutt torsdag, ifølge beregninger fra flere meglerhus.

Les også:
Dine Penger: Derfor bør du holde deg unna valutalån

Rentebanen

I tillegg til rentebeskjeden vil sentralbanken nemlig presentere en ny rentebane, sentralbankens forventede utvikling i styringsrenten de neste tre årene.

– Rentebanen som legges frem vil bli finkjemmet med lykt og lupe av markedet, sier Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets til E24.

Faktisk blir bankens vurderinger av den fremtidige utviklingen viktigere enn det allerede «spikrede» rentekuttet.

– Jeg tror ikke Norges Bank tør la være å kutte, og dermed blir rentebanen det mest vesentlige, sier Eek-Nielsen til E24.

Les også

Seniorøkonom til norske valutasparere: – Ta pengene hjem

Nullrente?

Siden desember 2014 har Norges Bank senket styringsrenten tre ganger for å lette den dype oljenedturen i norsk økonomi.

Og sentralbanken har signalisert utsikter for ytterligere rentekutt. Fortsatt gjenstår det tre normale rentekutt før renten er null.

Sjefanalytiker for valuta i Nordea Markets, Ole Håkon Eek-Nielsen

– Jeg tror sannsynligheten for nullrente og når det eventuelt vil kommer er det som får mest oppmerksomhet i markedet på dette møtet, sier Knudsen.

Basert på rentebanen kan man nemlig banke ut sannsynlighetsberegninger for det ene eller andre utfallet

Både Handelsbanken og Nordea har i ferske oppdateringer spådd at styringsrenten er null ved nyttår. Handelsbanken tror rentebanen som presenteres torsdag, vil indikere 40 prosent sannsynlighet for nullrente i løpet av året.

– Jeg tror ikke at vi kan regne med å få gode svar på alt dette nå, men det er nærliggende å forvente at dette vil bli et tema i markedet utover våren og høsten, sier Knudsen.

Les også

– Norges Bank har vært ekstraordinært uforutsigbar

Vil holde på svake utsikter

Videre vil sentralbanken torsdag presentere oppdaterte prognoser for norsk økonomi.

Her vil det komme ny informasjon om hvordan Norges Bank vurderer utsiktene for økonomien i lys av den kraftige oljebremsen den befinner seg i.

– Norges Bank vil ikke få markedet til å slutte å tro at det går dårlig, sier Eek-Nielsen.

Valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets

En kolossal kronesvekkelse de siste årene har utradert en kraftig forverring av konkurransen relativt til utlandet, som følge av feiende frisk lønnsvekst i Norge.

Faktisk har over 10 år med forverring av konkurransekraften fordampet som følge av kronesvekkelsen. Sentralbanken har flere ganger understreket viktigheten ved å holde kronen svak.

– De vil ikke komme med budskap som «nå er det verste bak oss». Begynner markedet å tro på det, vil ikke kronen være så svak, sier han.

Danske: Vil svekkes, men begrenset

Makroteamet i Danske Bank tror Norges Bank vil kutte renten torsdag, og i rentebanen signalisere 80 prosent sannsynlighet for nok et rentekutt i september.

Det vil svekke kronen – men i begrenset grad, skriver økonomene i en oppdatering.
De estimerer nemlig at markedet priser inn rundt 75 prosent sannsynlighet for et rentekutt torsdag.

Den største «risikofaktoren» er at sentralbanken er enda mer aggressiv, og legger inn en større sannsynlighet for rentekutt.

«Dette vil trigge spekulasjoner om negative renter i Norge, noe som vil øke oppsidepotensialet i EUR/NOK (at kronen kan svekkes ytterligere, journ.anm.) på kort sikt».

En betydelig kronestyrkelse ser imidlertid økonomene på som lite sannsynlig torsdag. De antyder at å veksle om til kroner og ta usikrede posisjoner i norske statsobligasjoner med lang løpetid «kan være en mulighet».

Les også

Først «takket» Solberg den svake kronen – så gikk den «til værs»

Så utenkelig?

Én ting er klart: Dersom Norges ikke velger å kutte renten, vil det utløse enorme bevegelser i markedet.

– Det vil sende kronen i taket, sier Knudsen.

Imidlertid har Norges Bank flere ganger overrasket markedsøkonomene ved ikke å kutte styringsrenten. Eek-Nielsen i Nordea avfeier ikke muligheten for at historien kan gjenta seg.

– Jeg tror det blir kutt, men at det er så åpenbart som det fremstår nå ... Når vi har sett hva Norges Bank har gjort de siste årene, er det ingenting som er åpenbart. Det vil i så fall være en gigantisk overraskelse for markedet, og markedsreaksjonen vil bli enorm.

Publisert: