TERRA SKAL GRANSKE SEG SELV: - Jeg beklager

Men Terra-sjef Ola Sundt Ravnestad innrømmer foreløpig ingen feil.

Publisert:

Terra har nå iverksatt full gransking av hva som skjedde da fire nordnorske kommuner investerte sine fremtidige kraftinntekter i amerikanske lånepapirer.

Kommunene står i fare for å tape 900 millioner kroner, og i de berørte kommunene er det opprørsstemning.

- Jeg beklager på vegne av oss i Terra til alle innbyggerne rundt i Norge som føler usikkerhet for det som har skjedd, sier konsernsjef Ola Sundt Ravenstad i Terra Gruppen på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Les også: Kommuner kan tape 900 mill.

Venter på gransking

Noen skyld vil han eventuelt ikke ta før resultatet av granskingen foreligger.

- Vi har igangsatt interne vurderinger, og skal utrede hva som er forholdene i saken. Vi samarbeider tett med Kredittilsynet, sier Ravnestad.

Konsernsjefen sier han ikke kjente til problemene knyttet til investeringene før de ble omtalt i media. Det skal ikke være flere enn de fire kommunene Rana, Narvik, Hattfjelldal og Hemnes som har investert i de omtalte produktene.

Omplassert to ansatte

Han har selv med støtte i styret tatt initativ til en full gjennomgang av hva som egentlig skjedde da kommunene satset kraftkronene i USA. Foreløpig har de to ansatte, Harald Norberg og Knut Anders Opstad, som solgte produktene, tatt ut av operativ tjeneste.

Les også: Omplasserer meglere

Opstad og Norberg bistår gruppen som er nedsatt for å finne svarene alle jakter.

  • Hvor godt ble kommunene informert om risikoen i investeringene?
  • Og på hvilket tidspunkt ble de informert?

På det engelske prosepektet står det tydelige at hele eller deler av investeringen kan gå tapt, men det punktet finnes ikke i den norske presentasjonen.

Ravnestad vil ikke spekluere i eventuelle konsekvenser for de to ansatte eller administrerende direktør Svein Erik Nordang i Terra Securities, som formelt er selskapet som har solgt produktene.

- Det er det alt for tidlig å si noe om, sier Ravnestad.

Ravnestad sier at Terra ikke har noe å utsette på den jobben Norberg og Opstad har gjort for selskapet frem til nå.

Produktet kommunene investerte i er svært komplisert, og umulig å forstå uten god økonomikunnskap.

Les også: Dette skulle politikerne forstå

E24 ba Ravnestad forklare modellen som viser hvordan investeringen er satt sammen, men konsernsjefen ønsket ikke å si noe om det.

- Jeg kan ikke kommentere det, sier Ravnestad.

På oppfølgingsspørsmålet om han forstår den, svarte Ravnestad det samme.

- Det kan jeg ikke kommentere.

- Skader omdømmet

Han innrømmer imidlertid at saken er svært skadelig for Terra navn og rykte. Terra er bygd opp rundt omkring 80 sparebanker, og gruppen har de fleste kundene ute i distriktet.

- Vi har fått en rennoméproblem som vi må ta svært alvorlig, sier Ravnestad.

- Det er meget skadelig for Terra.

Kuttet annonsering

Terra Gruppen har den siste tiden annonsert kraftig på tv og fulgte opp på internett. Denne uken ble imidlertid annonsekampanjer i flere internettkanaler stoppet før tiden.

- Vi stoppet dem to dager før tiden, sier informasjonsdirektør Sigurd Ulven i Terra Gruppen til E24.

Flere nyheter på E24.

Publisert: