UFØRE I UFØRET: - Du må sikre deg selv

Nordmenn stoler blindt på at staten ordner opp hvis de blir uføre. Det er ikke lurt.

Furulund, Svein Erik
  • FRANK LYNUM TROND LYDERSEN - Aftenposten
Publisert:

Over halvparten av de uføre angrer i dag bittert på at de ikke hadde forsikret seg på egen hånd.

Seks av ti uføre sier at hverdagen hadde vært mye enklere hvis de hadde forsikret seg på forhånd. Det viser en undersøkelse Synnovate MMI har laget for DnB Nor.

- Mange som faller utenfor arbeidslivet på grunn av uførhet opplever å bli vingeklippet økonomisk. Og reformene og lovendringene som ruller inn over oss nå vil gjøre det enda mer kritisk å sikre seg selv, sier forbrukerøkonom i Dnb Nor Aud-Helen Rasmussen.

Må kutte

Onsdag overleverer Uførepensjonsutvalget sin innstilling til arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Det blir neppe lettere å være ufør.

Endringen i uførepensjonen er en videreføring av pensjonsreformen som gjør det mer lønnsomt å stå i arbeid.

Målet er å demme opp for uføre-fjellet som nå teller godt over 300.000 nordmenn i arbeidsfør alder.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem helte bensin på bålet da han omtalte uføreordningene som norsk økonomis akilleshæl.

Under høringsrunden i Stortingets finanskomité torsdag pekte han på at del av den hjemlige arbeidsstyrken fortsetter å forsvinne ut i trygd eller førtidspensjonering, samtidig som Norge mangler hoder og hender som kan ta i et tak.

Blåøyde

Men stikk i strid med all logikk tror mange at uførepensjonen nå skal bli styrket.

Halvparten svarer at de tror uføreutvalget vil foreslå mer sjenerøse uføreordninger, 38 prosent tror ordningene blir dårligere.

Tre av fire nordmenn tror også at de er godt sikret mot arbeidsuførhet i dag.

Bare 7 prosent svarer at de er ”svært dårlig” sikret.

Skjønnmaler

Rasmussen tviler på at regjeringen tør å fortelle det åpent at sikkerhetsnettet for folk flest nå skal tynnes ut.

- De har en pedagogisk utfordring. Regjeringen vil for enhver pris unngå å bli sett på som kuttere. Samtidig er de tvunget til å drive gjennom kutt i fremtidig uførestønad. Jeg er redd det vil bli presentert så ullent at mange ikke vil skjønne at de må ta mer ansvar selv. Det vil i sin tur ramme de svakeste, sier hun og legger til.

- Undersøkelsen viser med all tydelighet at menigmann forstår svært lite av hva som venter hvis helsa streiker. Det er svært viktig at de får vite at de bare er sikret et eksistensminimum hvis de ikke har egne ordninger privat eller gjennom arbeidsgiver, sier Rasmussen.

Vil leve glade dager

Ikke overraskende ønsker de aller fleste å opprettholde levestandarden dersom de blir uføre. Ni av ti svarer at det er viktig å opprettholde kjøpekraften. Samtidig synker andelen som oppgir at de klarer seg bra fra 74 prosent til 64 prosent.

- Det skyldes nok at de uføre ikke får være med på den enorme velstandsveksten andre nordmenn opplever. De som har sikret seg og de som ikke har det har enorm forskjell i livskvalitet, sier Rasmussen.

Flest usikret

Selv om opp mot halvparten av de ansatte i industrien har uføreforsikring er det bare en tredel av dem som nå lever på uføretrygd som hadde forsikret seg. Men dette ser ikke ut til å være noen vekker for ”friske” arbeidstagere. Bare en av ti sier at de har planer om å skaffe seg egen uføreforsikring.

Flere nyheter på E24.

Publisert:

Flere artikler

  1. Forsikringene studenter må ha

  2. Forsikringene studenter trenger

  3. - Uførhet går i arv

  4. Håper på færre unge uføre

  5. - Gi barna uføreforsikring