VINNERE OG TAPERE: Finanskrisen deler Norge i to

Industriarbeiderne bærer byrden av den økonomiske krisen. Andre kan glede seg over store rentekutt og vekst i reallønnen.

TAPERE: De ansatte ved Norsk Hydros hovedkontor på Vækerø i Oslo fikk en tøff beskjed denne uken, etter at aluminiumsprisen har falt kraftig som følge av finanskrisen. 300 stillinger skal vekk. Tillitsvalgt Bente Østlyngen og hovedverneombud Kåre Foss sier det blir viktig å ta vare på hverandre fremover.
  • FRANK LYNUM LARS MAGNE SUNNANÅ
  • SIGURD SIGURD BJØRNESTAD
Publisert:

–Det er ikke mye å klage over her, sier rørleggerbas Petter Storaas i Bærumsveien på Jar. Der er ti nye leiligheter under bygging.

Både han og arbeidsgiveren Vegard Meisingset AS, har hendene fulle. Minst til september. Selv nå, et halvt år inn i finanskrisen, er ordretilgangen god fra kunder på Oslo vest. Derfor står ikke rørleggerne i kø for dem som skal pusse opp badet.

Uro.
Et lite stykke unna ligger Hydros hovedkvarter på Vækerø. Nå er det ikke bare selskapets industriarbeidere som har det tøft. Torsdag meldte selskapet at 250-300 personer i stabs- og støttefunksjoner vil miste jobben. Pris og etterspørsel etter aluminium har gått rett ned siden i sommer.
–Det ble ganske mye uro da det lyste at 300 stillinger skulle vekk på skjermene på intranettet, sier tillitsvalgt Bente Østlyngen. Beslutningen om hvem som mister jobben skal være klar i løpet av juni.

Les mer:
Norsk økonomi sprekker i to:
* Drøyt 750000 ansatte i staten og kommunene har trygge dager med sikker jobb, reallønnsvekst og store rentekutt. Bedrifter som lever av norske kunder klarer seg foreløpig ikke så verst. Folk har fortsatt penger å bruke, og mer vil det bli.
* For industri med kunder i utlandet er det full stopp. Fra utlandet vil krisemeldingene ingen enda ta. 350000 ansatte i industrien og utenriks sjøfart er i faresonen i første omgang.

Halter.
Norsk økonomi halter inn i 2009, men holder seg oppreist. Hittil har det gått mye bedre enn i landene rundt oss.
Over grensen er den økonomiske nedturen i Sverige nå raskere enn i finanskrisens hjemland USA. Bilmerket Saab kan være borte vekk i løpet av året. I Japan ble industrieksporten nesten halvert fra januar i fjor til januar i år.

Todeling.
Adm. direktør Øystein Olsen i Statistisk sentralbyrå (SSB) mener vi kan få en todeling av norske økonomi.
–Det blir store forskjeller mellom de som mister jobben og de som har trygge jobber. Ikke alt er mørkt i norsk økonomi. Det store flertallet av husholdningene vil oppleve fortsatt vekst i inntektene. Kontrasten til dem som mister jobben blir dermed desto større, sier han.

Flere ledige.
Særlig industrien og bygg og anlegg tar støyten. SSB la for noen uker siden frem sine prognoser for norsk økonomi de neste årene:
* Ledigheten vil øke fra rundt 70000 nå til rundt 95000 som gjennomsnitt for 2009. Så stiger den til rundt 125000 i 2010, og holder seg der.
* Verdiskapingen i industrien vil synke med over 12 prosent samlet i år og neste år.
* 40000 industriarbeidere vil miste jobben frem mot 2011.

Inntekten opp.
Men prognosene forteller også andre historier:
* Store rentekutt, lønnsvekst og lavere prisvekst gjør at husholdningenes samlede disponible realinntekt vil stige med 4,5 prosent i år. Det er mer enn i fjor. Bare to ganger tidligere de siste ti årene tidligere har veksten vært høyere, hvis en ser bort fra 2005 med sine spesielle skattetilpassede aksjeutbytter.
* Torsdag kom tall som viser at oljeinvesteringene vil blir rekordhøye også i år. Verftsindustrien på Vestlandet mangler fortsatt arbeidskraft.
* Regjeringens krisepakke på 20 milliarder kroner redder 15000 jobber. Bankenes utlånsrente kan synke med over 2 prosentenheter fra i fjor til i år. Det tilfører husholdningene netto rundt 20 milliarder kroner, eller knapt 10000 kroner i gjennomsnitt pr. husholdning. På Nordstrand i Oslo holder en annen rørlegger hus. Per Fjære er daglig leder i Rørleggertjenesten AS. Firmaet har fire ansatte.
–Vi har mer enn nok å gjøre, og skal faktisk ansette en ny rørlegger, sier han.
Kundene er i lokalmarkedet.

Les også:

Les flere E24-nyheter

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Langt igjen til bunnen er nådd

  2. Ledige bærer byrden

  3. - 9 av 10 klarer stort rentehopp

  4. Lønn, prisstigning, rente og ledighet: Slik blir din private koronaøkonomi frem til 2023

  5. Rentebunnen kan være nær