NORGES BANK: Gjedrem frykter «hollandsk syke»

Sentralbanksjef Svein Gjedrem er redd for at oljen legger en betydelig demper på norsk industri.

  • Anna Sandvig Brander
Publisert:

- Risikoen for at vi får en utvikling mer preget av "hollandsk syke" i norsk økonomi må man kunne si at er blitt ganske stor, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem på onsdagens rentemøte der renten som ventet ble hevet 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent.

- Det som preget utviklingen i Holland på 1960-tallet og inn på 70-tallet var jo kombinasjonen av to forhold: et høyt kostnadsnivå og en sterk vekst i offentlige utgifter.

- Dramatisk skifte

Gjedrem ser med bekymring på utviklingen i norsk industri, som i takt med den verdensomspennende krisen har opplevd et betydelig fall i produksjonen.

- Vi står overfor en dramatisk industrikonjunktur, som har bakgrunn i nedgangen internasjonalt.

Han peker på at det har skjedd et skifte, der industrialiserte land produserer stadig mindre, mens sentrale deler av industriproduksjonen flyttes til Asia og utviklingsøkonomiene.

- Forskjellen har har bare økt gjennom nedgangsperioden. Det er i ferd med å skje en markert omlokalisering av verdens industriproduksjon, der India og Kina holder seg bedre oppe, mens OECD-landene svekkes.

Rekordhøye kostnader

At fallet i norsk industri ikke har vært så kraftig som i de fleste OECD-land, skyldes i stor grad at leveranser til oljeindustrien har holdt aktiviteten - og dermed også kostnadsnivået - oppe.

- Norsk industri vil bli påvirket av at vi har det høyeste kostnadsnivået vi har hatt i oljealderen. Nå vil konkurranseutsatt sektor gå atskillig dårligere tider i møte.

På mellomlang sikt frykter Gjedrem at denne kostnadsveksten vil skape problemer for norsk industri, som får kraftig svekket konkurranseevne. Det er alvorlig ettersom det er ønskelig at økonomien hviler på noe mer enn offentlig sektor og oljebransjen, forklarer Gjedrem.

- Det er viktig for en liten åpen økonomi som vår å ha flere ben å stå på på lang sikt. Vi må ha virksomheter som konkurrerer med bedrifter internasjonalt. Det har betydning for produktivitetsveskten og for utviklingen i næringslivet generelt, fastslår sentralbanksjefen.

Industrifall

Begrepet "hollandsk syke" viser til et økonomisk fenomen der et lands eksport av en naturressurs fører til avindustrialisering, fordi eksporten blir motsvart av en like høy importetterspørsel. Valutaen blir styrket, slik at landets produserte varer blir mindre konkurransedyktige.

Fenomenet ble først observert i Nederland på 1960-tallet, og oppsto etter at store reserver med naturgass i Nordsjøen ble utnyttet.

Den gangen valgte hollenderne å forsøke å kurere sykdommen ved å redusere de statlige kostnadene.

- Medisinen Holland brukte var å begrense veksten i offentlige utgifter. I Norge er vi i tillegg avhengige av utviklingen i oljesektoren. Utviklingen vil påvirkes av hvilke rammevilkår sektoren får fremover, og hvordan prisutviklingen går for oljen, sier Gjedrem.

- Opp til regjeringen

Sentralbanksjefen ønsker imidlertid ikke å uttale seg rundt hvorvidt regjeringen skal forsøke å stramme inn statsbudsjettene i fremtiden.

- Det er opp til regjeringen å avgjøre om de bør stramme inn i finanspolitikken, og det avhenger selvfølgelig også av utviklingen i økonomien generelt.

I det fremlagte statsbudsjettet for 2010 foreslår regjeringen en oljepengebruk på 148,5 milliarder kroner, en opptrapping på 18,6 milliarder fra 2009. Blant annet BI-professor Hilde Bjørnland har sagt til E24 at hun frykter det medfører handlingsregelens død.

Likevel legger Gjedrem til grunn for sine prognoser at regjeringen nærmer seg 4 prosentsregelen, om enn først noe frem i tid.

- I våre tekniske antakelser har vi gått ut fra at regjeringen kommer tilbake til 4 prosentsregelen i enten 2017 eller 2018. Det betyr at de vil være over regelen en hel forretningssyklus.

Flere nyheter på E24

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Advarselen om «hollandsk syke» kan legitimere utgiftskutt

  2. Gjedrem bommer om hollandsk syke

  3. Betalt innhold

    Spår smertefulle år for norsk industri

  4. Tidenes sterkeste krone

  5. Gjedrem vil ha særnorske bankregler