SKAGEN-KONFERANSEN: - Afrika kan gi superavkastning

Gode Afrika-fond vil gi svært god avkastning fremover, mener Norfund-direktør Kjell Roland.

Holm, Morten
Publisert:,

Administrerende direktør i Norfund, Kjell Roland, ber investorer på jakt etter god avkastning se mot Afrika.

- Dersom man gjør de rette investeringene er Afrika et svært attraktivt kontinent, sier Roland.

E24 møter ham på Skagen Fondenes nyttårskonferanse, der Roland snakket under tittelen "Afrika - mulighetenes marked". Her oppfordret han investorer til å få øynene opp for Afrika.

- Det har etterhvert vokst frem et stort univers av private equity-fond. De gode fondene kan gi en svært god avkastning på mellom 15 og 25 prosent, sier direktøren til E24 etter foredraget.

Flere undersøkelser viser at avkastningen siden årtusenskiftet har vært bedre i Afrika enn for investeringer med tilsvarende risiko i asiatiske land, forteller Norfund-direktøren. Slik vil det med stor sannsynlgihet også være fremover, spår han. Utsiktene til avkastning er gode særlig innenfor turisme, olje og gass-sektoren, tjenesteproduksjon og lokal vareproduksjon.

- Afrika har lenge blitt neglisjert til fordel for asiatiske land med sammenlignbart inntektsnivå og risiko. Det ser heldigvis ut til å snu nå.

Les også: - Skjuler enorme mengder statsgjeld

Landrisiko

Direktøren medgir at det er en politisk risiko på landnivå i Afrika, og han advarer mot landfond.

- Derfor er det viktig å ha en diversifisert portefølje av land, for å redusere den politiske risikoen. Korrupsjon og generelle uroligheter er imidlertid en mindre risiko enn mange tror. Det kan være viktig i enkeltselskaper, men det har aldri vært dominerende for våre generelle investeringsbeslutninger.

I tillegg til å velge diversifiserte landporteføljer anbefaler Roland en investeringsperiode på mellom 10 og 12 år. Da vil den årlige avkastningen bli svært god, forsikrer han.

Det er også mulig å investere i mikrofinans-fond, men da bør man belage seg på en noe lavere avkastning.

- Et gjennombrudd

Roland merker at interessen allerede er økende for afrikanske investeringer. Oppfatningen som har rådet i finansmarkedene om at Afrika er gjennomkorrupt og ustabilt, er i ferd med å bli mer balansert.

- Vi står foran et gjennombrudd i Afrika. Vi tror interessen vil stige ytterligere. Det går såpass bra der nå, og det er mange lønnsomme prosjekter i gang. Samtidig er resten av verden relativt traurig. Store mengder kapital leter etter steder å investere, og i denne sammenhengen vil mulighetene i Afrika fremstå som svært gode.

Også for industrielle investorer er mulighetene mange, understreker han. Særlig innenfor vannkraft vil det være interessante prosjekter for industrielle investorer, i takt med at klimaspørsmålet får stadig større oppmerksomhet.

- Dette er gunstige investeringsmuligheter for pensjonsfond som ønsker å gjøre langsiktige investeringer.

Han håper også av hensyn til Afrikas økonomiske utvikling at investeringene øker, gjerne på bekostning av bistanden.

- De fleste fornuftige afrikanske ledere vi snakker med ønsker seg mer investeringer og mindre bistand. Investeringer bidrar til å støtte opp om næringslivet og skaper bærekraftig utvikling på sikt. Dette er også en viktig grunn til at Norfund ønsker å fungere som en katalysator for investeringer her.

Les flere nyheter på E24