Ny forvirring rundt regjeringens strømkabel-politikk: - Ganske utrolig

Regjeringen strides internt om hybridkabler knyttet til havvind er utenlandskabler. Et nytt Facebook-innlegg fra Geir Pollestad (Sp) skaper ny forvirring: - For lettvint, sier Høyre-representant.

Det var under onsdagens spørretime i Stortinget at statsminister Gahr Støre ble utfordret på regjeringens syn på hybridkabler av Høyre-leder Erna Solberg.
Publisert: Publisert:

Hurdalsplattformen legger til grunn at det ikke skal bygges nye utenlandskabler under denne regjeringen. Men hva er en utenlandskabel?

Dette spørsmålet skaper stridigheter internt i regjeringen.

Arbeiderpartiet mener ikke strømkabler knyttet til havvind, såkalte hybridkabler, inngår i plattformen. Senterpartiet på sin side mener hybridkablene er å forstå som en utenlandskabel.

Under onsdagens spørretime i Stortinget la stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Geir Pollestad ut dette innlegget på Facebook:

Dette innlegget la Senterpartiets stortingsrepresentant ut under spørretimen onsdag.

Det får Margret Hagerup i Høyre til å reagere.

– Jeg tenker at det er for lettvint. Pollestad må ta innover seg at han er med i et regjeringsparti, og med på regjeringssamarbeidet med Arbeiderpartiet, sier hun.

– Klima- og miljøminister Barth Eide har sagt i Stortinget at det vil være en tragedie om Norge ikke får meldt seg på det nye energieventyret innen havvind. På den andre siden har du Senterpartiets Marit Arnstad og Geir Pollestad som stenger døren for dette og sier det ikke er aktuelt, legger hun til.

Geir Pollestad mener innlegget er på sin plass. Det er hans plikt å bidra til ordskiftet rundt egen og andres politikk, hevder han. Han kritiserer også Høyre for å være for hybridkablene.

– Det kan godt være Hagerup synes det er ubehagelig når deres politikk kritiseres. Det er ikke slik at bare fordi Hagerup er i opposisjon at vi ikke kan kritisere Høyres løsninger og konsekvenser av de løsninger, forteller han.

– Makter ikke å svare

Under spørretimen fikk statsminister Jonas Gahr Støre spørsmål om regjeringens syn på hybridkabler fra Erna Solberg.

– Jeg tror utfordringen ligger i at vi trenger en klarere definisjon av hva en hybridkabel vil bety, sa Støre.

– Betingelsene for hvordan disse havvindinstallasjonene skal fungere, trenger vi å klargjøre mer for å sikre at vi ikke i realiteten åpner for nye mellomlandsforbindelser med kraft fra Norge ut til andre land.

Margret Hagerup og Høyre mener de interne stridighetene kan få store konsekvenser.

Hagerup kritiserer Støre for å ikke gi tydelige svar.

– Han makter ikke å svare på det. Da bør Pollestad heller ta denne diskusjonen innad med sin statsminister for å løse opp i det, istedenfor tar han det med sine Facebook-følgere, sier Hagerup.

– Mener du de ikke helt visste hva de gjorde da de laget Hurdalsplattformen?

– Det virker sånn. Man kan lure på hva de egentlig holdt på med i Hurdal da de laget dokumentet. Nå har vi en situasjon hvor flere sentrale Senterpartipolitikere går ut mot dette, sier hun.

Og legger til:

– På den andre siden har vi Barth Eide og Mjøs Persen fra Arbeiderpartiet som mener det er en viktig del av regjeringens politikk. I midten har man en statsminister som ikke klarer å stake ut en retning, hevder Hagerup i Høyre.

– Hvorfor tror du det er så stor uenighet om et felles dokument det ble enighet om for kort tid siden?

– Det er ganske utrolig. Det er oppsiktsvekkende at de ikke kan avklare dette internt, sier Hagerup.

– Kommer ikke utenlandskabler

Høyre og Hagerup frykter de interne stridighetene har større konsekvenser enn samarbeidsproblemer.

– Aktørene for det mest modne prosjektet vi har, på Sørlige Nordsjø II, sier at hybridkabler er helt avgjørende for om de vil kunne bygge ut feltet. Det er altså vårt første store industriprosjekt på havvind, og de mener dette er en forutsetning, sa Høyre-leder Erna Solberg under onsdagens spørretime.

Geir Pollestad i Senterpartiet mener hybridkabler er å forstå som utenlandskabler.

Pollestad i Senterpartiet mener det er viktig at løsningene diskuteres åpent.

– Det kommer ikke til å bli bygget nye utenlandskabler. Nå har vi en diskusjon i regjeringen på om hybridkablene er en utenlandskabel. Hvordan skal vi bygge ut vindkraft til havs som ikke sender en regning til norske innbyggere? Det bekymrer meg at Hagerup og Høyre i liten grad reflekterer rundt betydningen disse hybridkablene vil ha for skattebetalerne, sier Pollestad.

Han mener regjeringspartiene er enige om målet, men at løsningene må diskuteres. Han er likevel klar på at Senterpartiet ikke ønsker hybridkablene velkommen så lenge de sitter i regjering.

– Jeg mener det er mulig å sikre utbygging av havvind på en måte som ikke virker inn negativt på kraftmarkedet i Norge. Når man sitter i regjering må man likevel diskutere politikken, fordi vi er enige om målene, sier han.

– Jeg opplevde også Gahr Støre som åpen for dialog om dette, avslutter Pollestad.

Publisert: