Holder kapitalkravet til bankene uendret

Norges Bank har besluttet å opprettholde kapitalkravet til bankene på 2,5 prosent.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet presenterer sin beslutning torsdag morgen.
  • Erik Tangen
Publisert:

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde den såkalte motsykliske kapitalbufferen uendret på 2,5 prosent.

Dette er et krav til norske banker om å ha en buffer, altså penger liggende, klar til bruk i dårlige tider. Bufferen skal gjøre bankene mer robuste overfor utlånstap, og forhindre at bankenes kredittpraksis forsterker et eventuelt tilbakeslag i økonomien.

– Bufferkravet gjør bankene mer solide og mer robuste i møte med forstyrrelser, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache på Norges Banks pressekonferanse torsdag.

Les på E24+

Hva er motsyklisk kapitalbuffer?

– Bankene godt rustet

I beslutningen peker Norges Bank på at veksten i eiendomsprisene har tiltatt, men skriver at de venter at veksten vil avta fremover.

«Kredittverdige foretak og husholdninger synes å ha god tilgang på kreditt. Bankene er godt rustet til å oppfylle vedtatte krav til motsyklisk kapitalbuffer og samtidig opprettholde kredittilbudet.», skriver Norges Bank pressemeldingen.

Økt tre ganger siden pandemien

Komiteen økte på rentemøtet i mars kapitalkravet for bankene fra 2,0 til 2,5 prosent med virkning fra 31. mars 2023 – det samme nivået som før coronapandemien.

Rentekomiteen begrunnet beslutningen med at norske banker var lønnsomme og hadde lave utlånstap, samt at deres direkte tapsrisiko som følge av Ukraina-krigen synes å være beskjeden.

Videre pekte sentralbanksjef Ida Wolden Bache på at utsiktene tilsa at oppgangen i norsk økonomi ville fortsette.

Rentekravet har tidligere blitt besluttet økt fra 1,0 prosent til 1,5 prosent med virkning fra 30. juni 2022, og til 2,0 prosent med virkning fra 31. desember 2022.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norges Bank
  2. Rentemøte
  3. Bank
  4. Ida Wolden Bache

Flere artikler

  1. Norges Bank varsler ny renteheving i juni

  2. Disse har søkt om å bli visesentralbanksjef

  3. Norges Bank venter høyere prisvekst

  4. Bache er usikker på rentens virkning. Derfor er hun forsiktig.

  5. Norges Bank hever renten med 0,5 prosentpoeng