Dette vet vi om Vedums budsjett

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum reiste hjemmefra med budsjettmappen på lasteplanet på pickupen sin. I tilleggsproposisjonen lover han nesten halvert elavgift i vintermånedene og styrking av kommuneøkonomien.

Publisert:

– Vi prøver å gjøre hverdagen litt bedre for folk, sa finansministeren på det som han kaller en høytidsdag.

Han lover å legge frem et tilleggsbudsjett som vil skape flere arbeidsplasser og mer utvikling. Det går godt i norsk økonomi, budsjettet er preget av det, sier han.

Oljepengebruken øker ikke. Støre-regjeringen vil bruke like mange oljemilliarder som Solberg-regjeringen foreslo. Det vil si 322,4 milliarder kroner.

Dagens budsjettrunde i Stortinget er ikke noe pengesjefen frykter, men han er forberedt på at opposisjonen kommer til å prøve og ta ham litt.

– Jeg forventer en god dialog med SV. De kommer til å kjenne seg igjen i en styrket kommuneøkonomi. Vi satser på de tunge budsjettpostene, til skole, sykehjem og lavere priser i barnehager. Det blir også 300 millioner kroner til ekstra ressurskrevende tjenester for dem med aller størst hjelpebehov, lover han.

Den dyreste enkeltlettelsen er kuttet i elavgiften, som koster staten nær 3 milliarder kroner.

Alle monner drar. En privatperson kan fort spare 500 til 1.000 kroner til sammen gjennom vintermånedene om man baserer et forbruk på ca 3.000 kilowattimer per måned, sier analytiker Tor Reier Lilleholt i analysebyrået Volue Insight til E24.

Fremskrittspartiet er langt fra fornøyd.

– Dette må være tidenes mageplask, mener energipolitisk talsperson Frank Edvard Sve (Frp) om Vedums forslag til kutt i elavgiften.

Han trekker frem at grepet sparer norske husholdninger for «noen hundrelapper», men at hans eget partis forslag om å justere momsen i november og desember kunne gitt 3.000–4.000 kroner lavere regning.

– Jeg er skuffet, veldig skuffet, sier han.

– Ikke livet om å gjøre

– Vi er opptatt av å få ned norske klimautslipp. Det tror jeg SV synes er bra, men det er ikke sikkert de kommer til å si det høyt, sa finansministeren utenfor sitt hjem i morgengryet.

Kvelden før fremleggingen av tilleggsproposisjonen til det norske nasjonalbudsjettet brukte finansministeren til å se «Kongen befaler» på TV. Natten bød på god søvn fra hans sedvanlige gode sovehjerte, og morgenen startet med en yoghurt i boligen i Homansbyen sentralt i Oslo.

– Det er ikke livet om å gjøre, jeg skal jo bare legge frem et budsjett i dag, sa Trygve Slagsvold Vedum, før han slengte bagen med budsjettmappen ned i lasteplanet på pickupen sin, der den fikk lufte seg på vei til jobb.

Han fryktet ikke ytterligere budsjettlekkasjer i det fri.

PENGETRANSPORT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum slang budsjettet på lasteplanet på pickupen sin utenfor hjemmet sitt i Oslo sentrum og kjørte av sted med det.

Daværende finansminister Jan Tore Sanner (H) la frem budsjettet som han og Solberg-regjeringen hadde jobbet med siden januar, som noe av det siste han gjorde før han gikk av i oktober. Nå, mindre enn en måned senere, skal den nye Ap/Sp-regjeringen legge frem sine endringer til dette budsjettet.

De må forhandle med SV for å få flertall, og først når hele budsjettet er lagt frem klokken 12 mandag, får vi se helheten i forslaget.

Men de siste dagene har regjeringen gått ut med en lang rekke små og store nyheter:

Billigere ferger og å pendle

* Husbanken får 2 milliarder kroner mer til startlån for nye boligkjøpere. Totalt blir lånerammen 21 milliarder kroner, ifølge NTB.

* Regjeringen gjøre et kutt i elavgiften som vil koste staten 2,9 milliarder kroner. Kuttet kommer etter rekordhøye strømpriser i høst.

* 1,2 milliarder kroner settes av som tilskudd til kommunene beregnet ut fra hvor mange skoler de har. Som VG har skrevet, er målet er å redde skoler som trues av nedleggelse.

* VG har også omtalt den store, grønne satsingen i budsjettet: 1,1 milliarder kroner ekstra settes av til klimatiltak. Blant annet økes bevilgningene til Enova med 300 millioner kroner, hvor 100 millioner er satt av til ladestasjoner for elbil, og fornybar energi med 400 millioner kroner, som går over bistandsbudsjettet.

* Ifølge NRK vil ikke Regjeringen skrote Solberg-regjeringens grep med å øke CO2-avgiften med 28 prosent.

* Det blir også lavere fergepriser allerede neste år: 1 milliard kroner settes av til ytterligere kutt i ferjeprisene. I tillegg skal det bli gratis å reise med ferje til små øyer og kystsamfunn. Det settes av 30 millioner kroner til dette.

* Maksprisen i barnehagene reduseres fra 3.315 kroner til 3.050 kroner per måned. Det vil årlig koste staten 690 millioner kroner, har TV 2 meldt. Dette er første gang på mange år at maksprisen settes ned.

* 500 millioner kroner settes av til å sørge for at ingen skal miste arbeidsavklaringspenger over nyttår. Det varsles også regelendringer innen sommeren, ifølge TV 2.

* Pendlerordningen styrkes med 500 millioner kroner, har Dagbladet meldt.

* Fagforeningsfradraget dobles fra 3.850 til 7.700 kroner i løpet av to år. Halvparten av økningen foreslås allerede i høst. Dette utgjør 425 millioner kroner i budsjettet for 2022, og er en prioritering som særlig LO er glad for.

Bistand og politi

JUSTISPENGER: Justisminister Emilie Enger Mehl gir mer til politiet, for å gi økt tilstedeværelse i distriktene.

* Bistandsbudsjettet omprioriteres slik at 500 millioner kroner ekstra går til matsikkerhet og småbønder i sørlige deler av verden, skriver Nationen.

* Justisminister Emilie Enger Mehl har lovet 200 millioner ekstra for å øke bemanningen og lokal tilstedeværelse i politiet.

* Det settes av 136 millioner kroner til 1.000 flere tiltaksplasser i Nav og 175 millioner til varig styrking av Nav, melder NRK.

* Støre-regjeringen reverserer et kutt foreslått av Solberg-regjeringen og bevilger 300 millioner kroner til toppfinansiering av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov, skriver NTB.

* Tilskuddet til sykehusene skal økes med 700 millioner kroner neste år, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet til VG.

* Investeringsstøtten i jordbruket økes med 200 millioner kroner, melder NTB.

Kultur og forsvar

* Kulturminister Anette Trettebergstuen forteller til VG at hun setter av 60 millioner kroner til en kunstnerøkonomipakke. 33 millioner av dette skal sørge for 100 nye arbeidsstipender for kunstnere neste år. 20 millioner skal fordeles mellom musikkfestivaler og artister som opptrer på disse.

* 150 millioner kroner settes av for å gi full momskompensasjon innen kultur og idrett, melder NRK.

* Pressestøtten til lokalaviser økes med 8 millioner kroner, melder NTB.

* I et første steg for å fase ut det kommersielle barnevernet bevilger regjeringen 100 millioner kroner ekstra til offentlige barnevernsinstitusjoner, skriver Klassekampen.

* 50 millioner kroner ekstra settes av til psykisk helse. 10 millioner går til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene, mens resten går til tverrfaglige og oppsøkende team, melder TV 2.

* Forsvaret får 50 millioner kroner ekstra for å bedre soldatenes boforhold, ifølge NRK.

KULTUR OG IDRETT: Kulturminister Anette Trettebergstuen varsler 150 millioner ekstra i momskompensasjon i sin sektor.

Finnmarksfradraget øker

* Det såkalte Finnmarksfradraget økes med 16 prosent. Det gir 31 millioner kroner mindre i inntekter til staten, melder Altaposten.

* 30 millioner kroner settes av for å styrke påtalemyndigheten. Pengene skal blant annet brukes for å øke påtalekapasiteten i saker med vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, skriver TV 2.

* Støtten til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) økes med 50 millioner kroner, melder Dagbladet.

* Mattilsynet får 20 millioner kroner ekstra. Halvparten skal øremerkes dyrevelferd og tilsyn, skriver NRK.

Publisert: