Venter enda høyere utlånsmarginer

Større forskjell på det bankene og husholdningene betaler for å låne.

TRENGER KAPITAL: Norske husholdninger ønsker mer lån.

Gorm Kallestad
  • Anders Park Framstad
Publisert: Publisert:

Norges Banks utlånsundersøkelse i andre kvartal viser at bankene har økt sine utlånsmarginer for husholdningene i det andre kvartalet.

Økningen var større enn bankene forventet etter årets tre første måneder, og marginene er ventet å vokse videre inn i andre halvår.

Gjennom våren har en rekke banker hevet utlånsrentene for å møte nye krav til kapitaldekning. Bankenes utlånsmargin utgjøres av differansen mellom bankenes utlånsrente og pengemarkedsrenten.

I rapporten melder bankene også om mindre avdragsfrihet.

Ønsker økt konkurranse

Torsdag meldte Dagens Næringsliv at Nordea, Handelsbanken og DNB kan vise til bedre inntjening på bankvirksomheten i Norge, grunnet bedre fortjeneste på utlån og innskudd.

- Bankene kan ha en rettskaffen grunn til å øke fortjenesten fordi de må sette til side mer kapital og forberede seg på et strengere regelverk. Men nå er den blitt så god at det ikke er grunn til å holde igjen på kredittveksten, særlig til boliglån, sa kredittanalytiker Pål Ringholm i Swedbank First Securities til avisen.

Les også: Bankenes lønnsomhet øker

Samtidig mener Forbrukerrådet at det trengs økt konkurranse, og oppfordrer folk til å bytte bank oftere.

Ventes vanskeligere for førstegangskjøpere

Det var i det andre kvartalet omtrent like lett - eller vanskelig - for husholdningene å få lån. Dette gjelder også for såkalte førstehjemslån.

Det er ikke ventet endringer i den samlede kredittpraksisen i det inneværende kvartalet, men det kan bli noe vanskeligere for førstegangskjøpere. Her pekes det også på behovet for kapitaldekning.

Første kvartal: Vanskeligere å få lån i banken

Samtidig har etterspørselen etter lån fra husholdningene økt svakt i perioden.

- Etterspørselen etter vanlige boliglån og førstehjemslån økte noe, mens etterspørselen etter rammelån og fastrentelån falt litt, skriver Norges Bank.

Les også: Rekordstor gjeldsbyrde i norske husholdninger

Det forventes uendret etterspørsel i det inneværende kvartalet.

Strammere for foretakene

For ikke-finansielle foretak har etterspørselen etter lån økt noe, men mindre enn ventet. Utnyttelsen av kredittlinjer og etterspørselen etter fastrentelån oppgis å ha vært omlag uendret.

- Bankene oppgir at behov for økt kapitaldekning bidro til noe strammere kredittpraksis overfor foretakene i annet kvartal, skriver Norges Bank.

Utlånsmarginene er svakt redusert for foretakene, og ventes omtrent uendret.

Publisert:

Flere artikler

  1. Ingen utslag tross renteheving: Etterspørsel etter boliglån var om lag uendret i fjerde kvartal

  2. Utlånsundersøkelsen: Nordmenn løper etter fastrentelån

  3. Det vil bli vanskeligere for unge å få lån: Bankene tjener stadig mer på ditt boliglån

  4. Annonsørinnhold

  5. Nordmenn vil låne mer

  6. Flere vil ha fastrentelån