Laveste handelsoverskudd siden november 2021

Lavere olje- og gasspriser bidrar til at Norges handelsoverskudd falt til drøyt 79 milliarder kroner i februar.

Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest tar imot naturgass fra Snøhvit-feltet.
Publisert:

Verdien på Norges eksport endte på 157,2 milliarder kroner i februar, viser ferske tall fra SSB.

Det er ned fra 175,9 milliarder kroner i januar, og 8,2 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Eksportverdien er nå tilbake rundt nivåene fra oktober-november 2021.

Det ble samtidig importert varer for 77,9 milliarder kroner, som var litt høyere enn både januar i år og februar i fjor. Bilimporten var noe av det som økte.

Handelsoverskuddet til Norge endte dermed på drøyt 79 milliarder kroner forrige måned. Det er det laveste siden november 2021. Måneden før, i januar, hadde Norge et handelsoverskudd 102,8 milliarder kroner.

Les på E24+

Hun jobber i landets mest mannsdominerte bransje. Se hele listen.

Nedgangen skyldes lavere olje- og gasspriser, skriver SBB. Lavere gasspriser har særlig bidratt til at den norske eksporten og handelsoverskuddet har falt fra toppnoteringene i fjor høst.

– Det lave handelsoverskuddet forklares hovedsakelig av lavere gasseksport, prisene er tilbake på nivået vi så høsten 2021, sier seksjonssjef Therese Vestre i SSB.

Mindre inn fra olje og gass

Det ble eksportert naturgass for 61,9 milliarder kroner i februar. Det er den laveste verdien siden høsten prisene virkelig begynte å stige høsten 2021, og et fall på 23,3 prosent fra februar i fjor.

SSB påpeker samtidig at prisen og volumet påvirkes av at det er færre dager i februar enn andre måneder.

Fallet i gassprisen henger blant annet sammen med fullere gasslagre i Europa og en mildere vær enn normalt.

Oljeeksporten hadde en verdi på 38,1 milliarder kroner i februar, ned fra 45,9 milliarder kroner i januar.

Det ble ikke eksportert olje til Kina i februar. Det henger sammen med krigen i Ukraina, ifølge SSB.

– Dette opphøret i oljehandelen med Kina er en konsekvens av krigen i Ukraina, og at Kina kjøper russisk olje. Mer norsk olje går nå til Europa, og eksporten til Polen har økt, sier Vestre

Fisk og strøm trakk opp

Samtidig som eksporten totalt sett falt, økte fastlandseksporten til 57 milliarder kroner. Dette er verdien av eksporten når man ser bort fra olje- og gassektoren.

Fiskeeksporten økte, og eksportverdien endte på 12,5 milliarder kroner. Her spiller både høyere priser og svak krone inn. Samtidig var dårlig vær med på å gi den laveste februareksporten av skrei på mange år.

Samtidig ble det eksportert strøm for 3 milliarder kroner i februar, opp fra 1,9 milliarder kroner på samme tid i fjor.

Publisert: