Direktorat vil ikke åpne for ny avtale med Flytoget

Jernbanedirektoratet åpner ikke for en ny avtale, og det kan være kroken på døra for Flytoget med 350 ansatte. – Vi reagerer sterkt, sier Flytoget-direktør.

Illustrasjonsbilde av Flytoget.
Publisert:

Flytoget var skuffet over avgjørelsen da Jernbanedirektoratet nylig bestemte at Vy (tidligere NSB) skal fortsette å drive togstrekningene på Østlandet. Vy fikk tildelt togtilbudet på hele Østlandet i ti år fra 2026.

Flytoget sendte 21. mars et brev til Samferdselsdepartementet med forslag til et et kompromiss, med et alternativt tilbud for tilbringertjenesten til Oslo Lufthavn.

Nå sier Jernbanedirektoratet at de ikke ønsker å åpne for en ny avtale med Flytoget.

«Jernbanedirektoratet vurderer at forslaget fra Flytoget ikke vil gi et bedre togtilbud», skriver direktoratet i en melding mandag.

– Reagerer sterkt

Flytoget vil nå be om et møte med regjeringen, opplyser kommunikasjonsdirektør Ida Fottland til E24.

«Vi har kommet med et tilbud som raskt gir et bedre togtilbud til alle pendlere – for en lavere pris for staten. Og som samtidig kan videreføre Flytoget for alle i noen år til», skriver Fottland i en melding.

«Vi har bedt om møte med samferdselsministeren og forventer at vi får presentert tilbudet for statsråden slik at forslaget får en seriøs behandling», skriver Fottland.

Flytoget mener at Jernbanedirektoratet nå sier nei til å spare staten for 2,6 milliarder. Samtidig sier de nei til den eneste muligheten til å få mer kapasitet for alle pendlere mellom Drammen og Gardermoen før 2028, påpeker kommunikasjonsdirektøren.

«Samtidig sier de da også ja til å legge ned Flytoget, og vi reagerer sterkt på at dette er en avgjørelse Jernbanedirektoratet bare kan ta helt på egen hånd, og at Flytogets 350 ansatte først får høre om det gjennom media», skriver Fottland.

«Denne vurderingen er også tatt uten at Flytoget har fått møte hverken Jernbanedirektoratet eller Samferdselsdepartementet for å presentere våre forslag til løsninger for fellesskapet», skriver hun.

Kommunikasjonsdirektør Ida Fottland i Flytoget.

– Fullt utnyttet

Flytoget ønsket å forlenge flytogavtalen som gjelder mellom Oslo og Gardermoen frem til 2033. Flytoget ønsket også å åpne flytogene for alle reisende mellom Asker og Lillestrøm fra 2026, for å utnytte kapasiteten best mulig.

«Hovedutfordringen for togtrafikken i Oslo-området er at kapasiteten på jernbaneinfrastrukturen er fullt utnyttet. Kapasiteten i jernbanetunnelen under Oslo er viktig for togtilbudet på hele Østlandet», skriver Jernbanedirektoratet.

«For å utvikle togtilbudet er det derfor helt nødvendig å vurdere tiltak som gir en bedre utnyttelse av kapasiteten i eksisterende infrastruktur. Jernbanedirektoratet har gjennom flere rapporter beskrevet hvordan kapasiteten som Flytoget i dag benytter, kan utnyttes bedre», legger direktoratet til.

Jernbanedirektoratet mener Flytogets forslag om en utsettelse fra 2028 til 2033 vil legger hindringer i veien for å utvikle en mer markedstilpasset rutemodell på Østlandet.

Les også

Vy vant kamp mot Flytoget om togtilbud på Østlandet

Krevde mindre statlig vederlag

Flytoget hevdet at deres forslag ville kreve vesentlig lavere statlig vederlag enn det Vy har tilbudt.

«Den økonomiske besparelsen som Flytoget skisserer, er for en stor del knyttet til at Flytoget henter ut betalingsvillighet i markedet ved at Flytoget tar høyere billettpriser for reisene til flyplassen», skriver Jernbanedirektoratet.

«Jernbanedirektoratet mener at det er usikkert hvordan dagens flytogpassasjerer responderer på en slik prismodell, når toget også åpner for andre reisende til vanlig takst», skriver direktoratet.

Les meldingen fra Jernbanedirektoratet
Publisert:

Her kan du lese mer om