Opplysninger til VG: Enighet om statsbudsjettet

SV har blitt enige med regjeringspartiene Ap og Sp om et statsbudsjett for 2023, bekrefter kilder til VG. SV har fått viktig oljeseier for resten av stortingsperioden, bekrefter en sentral kilde i partiet til NTB.

I MÅL: Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) startet budsjettforhandlingene i Stortinget 7. november.
Publisert:

Ap, Sp og SV har de siste dagene sittet i forhandlinger til langt på natt for å komme til enighet om landets neste statsbudsjett.

Kilder bekrefter overfor VG og NTB at regjeringen og SV har kommet til enighet om statsbudsjettet for 2023.

Resultatet vil bli lagt frem senere tirsdag.

Både Sp og Ap har gruppemøte klokken 16.30 for å godkjenne budsjettavtalen.

Klima, omfordeling og bistand har vært SVs viktige saker, og har vært sentrale spørsmål i forhandlingene.

Statsbudsjettet er et Norges plan for hvordan vi skal bruke statens penger neste år. I år har regjeringen blitt nødt til å bruke mindre oljepenger enn tidligere, for å forsøke å dempe prisgaloppen og økende rente.

Fant milliarder

Som VG skrev tidligere tirsdag, har budsjettprosessen blitt «smurt» i siste fase ved at regjeringen har kunnet legge mer penger på bordet:

  • Statkraft øker utbyttet med 4,3 milliarder kroner neste år, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet.

Det kommer frem i et svar på et spørsmål fra Aps Eigil Knutsen, som leder forhandlingene med SV om statsbudsjettet, opplyser Rødts finanspolitiker Marie Sneve Martinussen til VG.

Rødt mener dette kunne gitt økt minsteytelse på 12.000 kroner til pensjonister, uføre, de på arbeidsavklaring og folk på sosialstønad.

Selv om detaljene fra budsjettforliket ikke blir klare før senere tirsdag, er det ventet at partiene ville bli enige om tiltak for å bøte på den økende fattigdommen.

Kilder i regjeringspartiene har overfor VG gitt uttrykk for at de har hatt handlingsrom på dette området, fordi den økonomiske situasjonen har forverret seg dramatisk gjennom høsten.

Statsbudsjettet som ble lagt frem 6. oktober var i all hovedsak ferdig allerede i månedsskiftet august/september. Siden da har prisene økt ytterligere, og renteøkningene begynner å svi.

UTSETTES: Nye letelisenser for olje og gass utsettes ytterligere, får VG opplyst. Her fra Statfjord A-plattformen i Nordsjøen.

Oljeseier til SV

En av SVs store seire i budsjettet for 2022, er at Ap gikk med på å utsette neste runde med utlysninger av letelisenser for olje og gass - det som kalles 26. konsesjonsrunde.

VG får tirsdag ettermiddag opplyst at utsettelsen videreføres ut hele stortingsperioden. Dette er en klar innrømmelse til SV.

SV har fått gjennomslag for dette, bekrefter en sentral kilde i partiet til NTB.

Kilden sier også at utsettelsen av 26. konsesjonsrunde bare er en del av enigheten rundt olje.

Det ligger an til at enigheten legges fram på en pressekonferanse klokken 18, ifølge NTB.

Les også

Frykter konsesjonsstopp kan skape bratt oljenedgang

Skaper hodebry for oljebransjen

Det finnes to typer konsesjonsrunder på norsk sokkel, nummererte runder og tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO).

De nummererte, ordinære konsesjonsrundene lyses vanligvis ut annethvert år. De omfatter umodne områder. Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) lyses ut hvert år. De er i områder der det allerede er oljevirksomhet.

I fjor da SV og regjeringen ble enige om å droppe nye leteblokker i 2022, sa administrerende direktør Hildegunn Blindheim til Aftenbladet/E24 at utsettelsen kan føre til en brå reduksjon i olje- og gassproduksjon.

Daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen uttalte den gang at bransjen ikke trenger å frykte permanente avlysninger.

– Avtalen gjelder ut 2022, og regjeringspartiene har vært tydelige på at vi ser for oss å gå videre med nummererte runder på et senere tidspunkt. Men vi har sagt, også i regjeringserklæringen, at det i hovedsak skal lyses ut i TFO-områder, sa Persen til E24 i november 2021.

Oljeseieren til SV vekker reaksjoner

– I kveld er det fest i Moskva. Putins regime er de eneste som tjener på at regjeringen og SV nå strammer inn i letingen etter olje og gass. Regjeringen kan umulig ha lært noe som helst av den alvorlige sikkerhetssituasjonen vi står opp i som følge av energipolitikken som er ført i Europa, sier Terje Halleland i Frp.

Han sier at han ikke kan tolke det på noen annen måte enn at det er begynnelsen på slutten for videre utvikling av norsk sokkel.

– Det er ekstremt uansvarlig i en tid der våre allierte naboland desperat mangler energi i kampen mot Russlands krigføring, sier Halleland.

Han sier at konsekvensene kan bli alvorlige.

– Dette vil ramme norske arbeidsplasser, verdiskapning og eksport av kritisk viktig energi til Europa. Norge har nå en stor forpliktelse som ledende energileverandør i Europa de neste 10 årene. Vedtaket er det svik mot dette ansvaret, sier Halleland.

Publisert:
Gå til e24.no