Tror prisveksten vil holde seg høy: – Venter at den har gått enda mer opp i september

Det skal en enorm inflasjonsoverraskelse til før Norges Bank endrer renteplanene sine, ifølge sjeføkonom.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken
Publisert:

Mandag morgen slipper SSB inflasjonsfasiten for september – og ifølge Bloomberg venter økonomene en kjerneinflasjon, altså en underliggende prisvekst, på 5 prosent.

Blant dem er Handelsbanken og sjeføkonom Marius Gonsholt Hov. Han peker på at prisveksten er høy allerede.

– Nå venter vi at den har gått enda mer opp i september, sier Gonsholt, som peker på at den underliggende prisveksten er bred på tvers av veldig mange varer og tjenester.

Kjerneinflasjonen er prisveksten justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Dette er Norges Banks foretrukne indikator for prisvekst.

I august landet den på årlige 4,7 prosent.

Tror ikke på endringer fra Norges Bank

Økningen i den totale konsumprisindeksen er ventet å bli på årlige 6,2 prosent i september.

Det blir i så fall en nedgang fra 6,5 prosent i august. Da var det spesielt mat, strøm og drivstoff som trakk opp prisene.

Gonsholt Hov venter ingen endringer fra Norges Bank dersom kjerneinflasjonen lander på 5 prosent eller lavere.

Han tror det trengs en stor overraskelse på nedsiden for å få Norges Bank til å avstå fra sine neste planlagte rentehevinger.

«Selv da vil dette kanskje ikke være nok, ettersom Norges Bank sannsynligvis vil trenge en klar og systematisk nedbremsing i det underliggende tempoet for å avstå fra planen om å levere ytterligere to renteøkninger i år», skriver Gonsholt i et notat.

Gonsholt tror at Norges Bank hever renten med 0,25 prosentpoeng både i november og desember.

Danske Bank: Begrenset rom for videre oppgang

Danske Bank skriver i et notat at det er usannsynlig at kjerneinflasjonen vil stige mye mer. Kostnadene øker trolig fortsatt mye, men Danske Bank tror nedbremsingen i etterspørselen gradvis vil gjøre det vanskeligere å velte kostnadsøkninger over på kundene.

«Vi forventer derfor at det underliggende prispresset vil forbli betydelig, men ikke øke ytterligere, og anslår en kjerneinflasjon på 4,8 prosent år-for-år i september», skriver Danske Bank i notatet ifølge Dow Jones.

Norges Bank, som legger frem sin neste rentebeslutning 3. november, følger nøye med på kjerneinflasjonen.

Sentralbanken har lagt frem prognoser som viser at den venter en kjerneinflasjon på 5 prosent i september.

Sentralbanken meldte i forbindelse med forrige renteheving at den sannsynligvis vil heve styringsrenten videre i november, basert på hvordan de da vurderte utsiktene og risikobildet.

Regjeringen meldte i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet at prisveksten har «steget til de høyeste nivåene på mange tiår», og pekte på «betydelig risiko for vedvarende høy inflasjon».

Regjeringen foreslo nylig å stramme inn den økonomiske politikken ved å bruke mindre oljepenger i neste års budsjett, for å dempe inflasjonspresset.

Les på E24+

Vedum klager på høy prisvekst. Men han hjelper ikke Norges Bank.

Les på E24+

Vedum vil vekke liv i gammel melkeku – bilen

Publisert: