Støtter innstramning: – I verste fall makter du ikke betale lånet ditt

Forbrukerrådet går ut mot bankene og interesseorganisasjonene som vil skrote utlånsforskriften.

Jorge Jensen i Forbrukerrådet vil i likhet med Finanstilsynet stramme inn utlånsforskriften.
Publisert: Publisert:

Mandag ble det klart at Finanstilsynet vil stramme inn utlånsforskriften. De vil både redusere maksgrensen for låntageres samlede gjeld til 4,5 ganger inntekt, samt senke bankenes fleksibilitetskvote fra ti til fem prosent.

Både DNB, Eiendom Norge og Finans Norge har tatt til orde for å skrote forskriften, og overlate ansvaret til bankene selv.

– Dette er en dårlig idé og enda dårligere timing, mener Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Les på E24+

Er boliglånsrenten din for høy? Slik forhandler du med banken.

– Dårlig timing

Jorge B. Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet, støtter Finanstilsynets forslag om å begrense fleksibilitetskvoten til bankene.

Kvoten gir anledning til å innvilge boliglån til kunder som ikke oppfyller alle kravene som utlånsforskriften krever. I dag er grensen på ti prosent hvert kvartal. I Oslo er grensen på åtte prosent.

– Dette gjelder særlig i en tid der mange norske forbrukere opplever trangere kår. Erfaringsmessig vet vi at bankene ikke lever opp til kravene til forsvarlig utlånspraksis, sier Jensen.

Han viser til at utlånsforskriften ikke bare regulerer boliglån, men også forbrukslån. I konkluderte Finanstilsynet med at seks forbrukslånsbanker i betydelig grad overvurderte lånesøkernes betjeningsevne.

– I en tid der pilene ifølge SIFO (Statens institutt for forbruksforskning, journ.anm.) peker nedover, er det en dårlig idé, og enda dårligere timing, å skulle overlate ansvaret til bankene alene – som tross alt tjener penger på lånene de innvilge, sier fagdirektøren.

Les også

Professor om foreslåtte lånekrav: – Redd for at dette fører til finansiell ustabilitet

– Bør stramme inn

Jensen viser til SIFO-rapporten «Dyrtid under oppseiling II. Husholdenes økonomiske trygghet i 2022», som er utarbeidet på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

I rapporten fremgår det at 130.000 norske hushold i august 2022 befant seg i «alvorlige økonomiske vanskeligheter», og at ytterligere 130.000 hushold sliter økonomisk. Sammenlignet med august 2021 har andelen økonomisk trygge hushold falt fra to tredjedeler til i underkant av 50 prosent.

– I stedet for å fjerne utlånsforskriften, slik DNB, Eiendom Norge og Finans Norge tar til orde for, bør man heller stramme den inn, slik Finanstilsynet nå foreslår, sier Jensen.

Les også

Finanstilsynet vil stramme inn lånekravene

– Kan føre til mislighold

På oppdrag fra Forbrukerrådet har Oslo Economics sett på potensielle effekter av å fjerne utlånsforskriften og overlate ansvaret til bankene. Rapporten konkluderer med at kan føre til høyere boligpriser, økt finansiell sårbarhet og at vi blir mer sårbare overfor boligprisfall.

– En effekt av å fjerne utlånsforskriften er økt sårbarhet overfor høyere renter, ifølge Oslo Economics. Når vi vet at rapporten fra SIFO ikke tar høyde for de siste renteøkningene, bør i hvert fall bankene ha det i bakhodet når de innvilger lån, mener Jensen.

– I verste fall kan du ende opp i en situasjon der du ikke makter å betjene lånet på boligen din. Boligen synker i verdi og må selges, og alt man sitter igjen med er et lån med vesentlig høyere renter enn det opprinnelige boliglånet, tilføyer fagdirektøren.

Publisert:
Gå til e24.no