Sentralbanksjefen om boligprisene: – Ser klare tegn til nedkjøling

Også i oktober var boligprisfallet større enn Norges Bank hadde sett for seg.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache.
Publisert:

– Vi ser klare tegn til nedkjøling i boligmarkedet. Nå er det slik at vi hadde ventet at boligprisene skulle falle, men fallet har vært litt større enn vi har lagt til grunn også i oktober, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til E24.

– Hvordan vil det påvirke renteutsiktene fremover?

– Det er ett av flere forhold vi tar med oss når vi skal vurdere renten i desember, men det underbygger jo nettopp vår vurdering av at økonomien er i ferd med å kjøle seg ned.

Boligprisene falt også mer enn banken ventet i september, samtidig som inflasjonen var høyere.

Mer gradvis renteoppgang

I september signalisert Norges Bank ytterligere hevinger på 0,25 prosentpoeng både på dette møtet, samt i desember og mars til en topp på 3,0 prosent.

Sentralbanksjefen påpeker at renten nå er satt mye opp på kort tid, og virker innstrammende på økonomien.

– Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen, sier hun, men forklarer at dette ikke er en endring i synet siden september.

Dagens renteheving på et kvart prosentpoeng følger etter tre rentehopp på rad med et halvt prosentpoeng om gangen, dobbelt så mye som vanlig.

Banken har ikke gjort noen ny vurdering av renteutsiktene for de kommende møtene. Det skjer først ved møtet i desember, som inkluderer pengepolitisk rapport med fullstendige prognoser for økonomien.

Spesielt kraftig fall i Oslo

Boligprisene fortsatte altså å falle i oktober, og nedgangen var spesielt kraftig i Oslo.

Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,8 prosent, viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge, som ble lagt frem torsdag. Den nominelle nedgangen var på 1,9 prosent.

Oslo hadde en sesongkorrigert nedgang på 1,9 prosent i oktober, som er det svakeste i landet. Nominelt falt prisene i hovedstaden med hele 3,2 prosent.

Tallene kommer samme dag som Norges Banks rentebeslutning. Til tross for høyere inflasjon som har ført til at flere økonomer ventet et nytt rentehopp på 0,50 prosentpoeng, nøyde banken seg nå med 0,25 prosentpoeng. Renten ligger dermed på 2,50 prosent, det høyeste siden 2009.

– Vi har denne gangen lagt vekt på at det er noen forhold som kunne tilsi å heve renten med mer enn 0,25 prosentpoeng; inflasjonen har vært høyere enn ventet, arbeidsmarkedet har vært litt strammere enn lagt til grunn, men så er det andre forhold som trekker i motsatt retning, blant annet fallet i energi- og transportprisene, men også det faktum at renten er satt mye opp over kort tid og at pengepolitikken begynner å virke innstrammende, sier Wolden Bache.

Publisert:
Gå til e24.no