AMERIKANSK SYSSELSETTING: Kraftig jobbras

Antall stillinger utenfor landbrukssektoren falt kraftig i juli som følge av uventet bortfall av folketellere.

Publisert:

Den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra Det amerikanske statistikkbyrået for jobbmarkedet, viser at 131.000 stillinger utenfor landbrukssektoren forsvant i i juli.

Det er imidlertid ikke nødvendigvis noe stort problem, ifølge seniorøkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i First Securities.

- Totaltallet for sysselsettingen har lenge vært påvirket av de mange som har vært ansatt til å gjennomføre folketellingen, så det tallet legger vi ikek så stor vekt på. Det viktigste tallet er den private sysselsettingen, sier han til E24.

Antall jobber i privat sektor økte med 71.000 i juli, mens økonomer ventet en oppgang på 90.000 jobber i privat sektor.

Samtidig ble de tidligere publiserte sysselsettingstallene for juni nedjustert.

- De siste to månedene har økningen i den private sysselsettingen samlet vært 70 000 lavere enn forventingene. Imidlertid er det fortsatt vekst i sysselsettingen, så det ser ikke ut til at markedene reagerer voldsomt negativt, sier Wilhelmsen.

- Hadde tallene vært i minus ville vi sett langt større utslag, for dette anses av mange å være månedens viktigste tall.

Avsluttet folketelling

Ifølge Reuters var det ventet at 65.000 jobber gikk tapt totalt sett, mens privat sektor ventet frafall av 90.000 jobber.

Årsaken til det uventede store fallet i antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren, var at 143.000 færre personer var opptatt med folketellingen i USA i juli, sammenlignet med juni.

I tillegg til svake tall for juli, ble tallet for antall sysseltatt utenfor landbrukssektoren i juni revidert til et fall på -221.000 fra -125.000.

9,5 prosent arbeidsledige

Det er nå 9,5 prosent arbeidsledige i USA, mens det var ventet 9,6 prosent arbeidsledighet.

- Svak vekst i sysselsettingen og fortsatt høy arbeidsledighet viser at arbeidsmarkedet i USA er i elendig forfatning, og disse tallene gir ingen indikasjon på at det skal bli vesentlig bedre med det første. I det siste har det tvert imot kommet flere skuffende tall fra USA, så vi spår svak eller moderat vekst i USA fremover, sier Wilhelmsen.

I gjennomsnitt har sysselsettingen økt med rundt 50 000 i privat sektor per måned i sommer.

- Den amerikanske sentralbanken har tidligere anslått at de trenger en månedlig vekst i sysselsettingen på rundt 100 000 for å få til en markant nedgang i arbeidsledigheten, sier Wilhelmsen.

Nye arbeidsledige

Torsdag ble tallet over antall personer som for første gang søker arbeidsledighetstrygd i USA publisert. Dette steg med 19.000 personer fra sist uke, til 479.000 nye søkere. Dette er det høyeste antall nye nye jobbsøkere siden tidlig april.

Publisert: