EKSPERTER OM RENTEMØTET: - Gjedrem fastholder at renten skal opp

Svak økonomisk vekst og uro i USA er ikke nok til at Svein Gjedrem dropper kommende rentehevninger.

Publisert: Publisert:

- I den grad det er noe nytt, så er det at det ikke er noe nytt, sier sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank til E24.

Norges Bank holder styringsrenten på 2 prosent. Jullum mener det mest oppsiktsvekkende etter Norges Banks rentemøte i dag, er at det ikke er snakk om å sette ned renten, hverken nå eller i løpet av de neste månedene.

Les også: Fortsatt 2 % rente

Renten skal opp

Men Norges Bank levner likevel ingen tvil om at neste renteendring er opp.

I avveiingen skriver Norges Bank at renten etter hvert skal mot "et mer normalt nivå". Jullum mener det betyr renteoppgang i desember.

I så fall vil Norge skille seg ut internasjonalt.

- Sentralbanker i andre land har snakket om å sette ned renten, eller i hvert fall holde den uendret en god stund til. Spørsmålet er om det er mulig å sette renten opp her mens den holdes nede i resten av verden. Det spørs om vi tåler en sterkere krone. Det avhenger av Norges økonomi, sier Jullum.

Også seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets tolker Norges Bank dit hen at rentebanen - altså Norges Banks anslag for den fremtidige renten - står ved lag.

- Med den formuleringen signaliserer Norges Bank at neste heving er opp, og det er i tråd med rentebanen, sier Aamdal til E24.

I rente- og valutamarkedet var det svært små utslag etter at beslutningen ble kjent klokken 14.00.

- Kan ikke forvente kutt

- Det som kan være noe å legge merke til er at de i selve pressemeldingen skriver at hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige ubalanser taler for at renten etter hvert bringes nærmere et mer normalt nivå, sier senioranalytiker Katrine Boye i Nordea Markets.

- At de velger å nevne det i pressemeldingen er kanskje et signal om at vi ikke må forvente et rentekutt, sier Boye til E24.

I meldingen fra Norges Bank understrekes det at utviklingen i økonomien stort sett har vært som ventet siden forrige rentemøte for seks uker siden.

Riktig nok går det dårligere i USA, og Federal Reserve kom med nye tiltak tirsdag for å holde farten oppe i økonomien. Det blir imidlertid motveid av at situasjonen er bedre i Europa og at frykten rundt gjeldskrisen i eurosonen har avtatt siden forsommeren.

For positive

Hovedstyret i Norges Bank konkluderer med at "veksten i verdensøkonomien ser ut til å ha vært noe sterkere enn ventet, men aktivitetsnivået i industrilandene er fortsatt lavt. Veksten er høy i fremvoksende økonomier".

- Hvis man kan si noe som var uventet i rapporten, så var muligens Norges Bank litt for optimistiske, med tanke på rentemøtet i USA tirsdag, og den dystre ordlyden der, sier analytiker Ole-Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets til E24.

- Europas økonomiske indikatorer har vært sterkere enn ventet denne sommeren. Den umiddelbare frykten for mislighold av statsgjeld har avtatt. Samtidig ser det ut til at veksten i resten av verden avtar, spesielt i USA, Japan og Kina. Utenom Europa, har verdensøkonomien svakere vekst enn ventet, sier analytiker Bjørn Roger Wilhelmsen i First Securities.

Publisert: