SSB: Hver tredje utbyttekrone går til utlandet

I 2008 delte norske aksje- og allmennaksjeselskaper ut 281 milliarder kroner i aksjeutbytte. Av dette gikk 86 milliarder kroner til utlandet.

FORNUFTIG:
Publisert:

Aksjonærer fra Danmark tok ut mest av de utenlandske med 22 milliarder kroner.

Deretter kom aksjonærer fra USA og Frankrike med henholdsvis 18 og 11 milliarder kroner. Svenskene nøyde seg med 9 milliarder kroner, viser aksjestatistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Rundt annenhver person som eide aksjer, fikk utbytte i fjor. Totalt utgjorde aksjekapitalen i norske aksje- og allmennaksjeselskaper 712 milliarder kroner.

Av dette eide norske foretak den største delen med 465 milliarder kroner, eller 65 prosent. Utenlandske aksjonærer hadde en eierandel på 14 prosent, mens husholdningene hadde 12 prosent og offentlig forvaltning 8 prosent.

Av utenlandske aksjonærer hadde svenskene den klart største andelen med rundt 25 prosent av den utenlandske aksjekapitalen.

  1. Danmark
  2. USA
  3. Frankrike
  4. Sverige
  5. Nederland

Se hele statistikken her (ssb)

Flere nyheter på E24.no

Publisert: