Scandic har stengt 60 hoteller i Norge

Nordens største hotellkjede melder om et belegg på 10–15 prosent i forrige uke etter et betydelig fall i etterkant av at coronaviruset begynte å spre seg.

STENGT: Grand Hotel i Oslo er blant hotellene i Scandic-kjeden som holder dørene lukket.
Publisert:

Scandic planlegger nå for en situasjon der belegget fortsetter å være på dette nivået i de kommende månedene før det vil gradvis forbedre seg i løpet av andre halvår.

Scandic har gjennomført omfattende tiltak for å redusere kostnadene og tilpasse seg den nåværende markedssituasjonen. Antall ansatte er redusert med 7.000 internasjonalt, både i hotelldrift og støttefunksjoner.

En rekke hoteller er stengt midlertidig. I Norge har kjeden stengt 60 hoteller, går det frem av en melding fra selskapet.

60 prosent reduksjon

Kommunikasjonssjef Lars Anders Bolsø Vestad i Scandic Norge opplyser at kjeden har totalt 86 hoteller i Norge.

– Vi gikk til midlertidig stenging av flere hoteller fredag. Dette for å sikre muligheten for å opprettholde drift når situasjonen gir seg, sier Vestad.

Scandic anslår at kostnadene vil bli redusert med mer enn 60 prosent fra april som følge av tiltakene. Selskapet vil også jobbe hardt for å implementere videre kostnadskutt.

Investeringer og pågående prosjekter har blitt kuttet i og skatteinnbetalinger er utsatt i henhold til tiltak i skandinaviske markeder. Flere av gårdeierne har sagt ja til midlertidige løsninger for å lette på husleiekostnadene. Franchiseavgifter blir heller ikke samlet inn i en periode.

– Smertefullt

– Det er åpenbart smertefullt å bli tvunget til å si opp eller permittere ansatte, men det har vært absolutt nødvendig gitt den nåværende situasjonen og vi jobber hardt for å kutte kostnader og beskytte kontantstrømmen, sier toppsjef Jens Mathiesen i Scandic i uttalelse.

De mest betydelige kuttene er gjort i Norge, Finland og Danmark.

Scandic har kredittfasiliteter (lån) på 5,5 milliarder svenske kroner som løper til 30. juni 2022 og tilgjengelige midler beløper seg til rundt 1,3 milliarder svenske kroner.

Selskapet anslår at det trenger ytterligere finansiering på 1–1,5 milliarder svenske kroner i løpet av året gitt det nåværende belegget.

Pengene skal gå til utsatt leie, skatter og avgifter ved slutten av året.

Scandic har tidligere meldt det dropper årets utbytte, og selskapet sier opp 2.000 ansatte i Sverige som følge av corona-krisen.

Publisert:

Her kan du lese mer om