Spår kraftig fall for norsk økonomi

Coronakrisen gir dystre tall i regjeringens reviderte 2020-budsjett. Utsiktene til økonomisk vekst er kraftig nedjustert fra i fjor høst.

Statsminister Erna Solberg (H).
Publisert:

Det moderne Norge har sjelden sett større endringer av et statsbudsjett på et halvår.

«Virusutbruddet har rammet norsk og internasjonal økonomi. Utsiktene for norsk økonomi er betydelig svekket. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 anslås BNP for Fastlands-Norge å falle med 4,0 prosent i år, men usikkerheten er stor».

Det skriver regjeringen i en pressemelding om revidert statsbudsjett. Mer detaljerte budsjettdokumenter publiseres klokken 1045.

Fallet kommer etter en vekst på 2,3 prosent i Fastlands-Norge (BNP utenom oljevirksomhet) i fjor.

Les også

Oljepengebruken øker dramatisk etter coronakrisen

Da det opprinnelige 2020-budsjettet ble lagt frem i oktober ventet regjeringen en vekst i fastlandsøkonomien på 2,5 prosent i år.

Til sammenligning regnet Norges Bank i forrige uke med et fall i fastlandsøkonomien i år på 5,2 prosent, fra et anslag på 0,4 prosents vekst fra 12. mars. Siden da har banken kuttet renten til null for å dempe de verste virkningene.

Regjeringens omfattende tiltak mot coronakrisen får også drastiske følger for oljepengebruken. I oktober la regjeringen opp til å bruke 244 milliarder oljekroner i år, som tilsvarte et uttak på rundt 2,6 prosent av Oljefondet.

anslås oljepengebruken til 419,6 milliarder kroner, tilsvarende 4,2 prosent av Oljefondet.

Skyhøy ledighet

Norge har nå den høyeste ledigheten på 75 år. Regjeringen anslår en økning i den registrerte ledigheten (Nav) til 5,9 prosent i år fra 2,2 prosent i fjor.

I høst ventet regjeringen en registrert ledighet (Nav) på 2,1 prosent i år, men det tallet virker som fjern fortid nå.

Arbeidsledigheten har steget dramatisk etter coronakrisen og nå er 246.000 personer helt ledige, tilsvarende 8,8 prosent av arbeidsstyrken.

Regner man med de delvis ledige, så er tallet 408.400 personer. Det betyr at 14,6 prosent av arbeidsstyrken er registrert som arbeidssøkere hos Nav.

Dramatiske rentekutt

Den dramatiske utviklingen understrekes av at Norges Bank har kuttet styringsrenten tre ganger siden 12. mars. Renten er på tidenes laveste nivå på null prosent.

Krisen fikk også kronen til å stupe til tidenes laveste nivåer i mars. Norges Bank bekreftet i forrige uke at den grep inn med ekstraordinære kronekjøp for 3,5 milliarder kroner.

Da kronen var på sitt svakeste var en euro verdt over 13 kroner, sammenlignet med 9,83 kroner ved nyttår. På det svakeste var en dollar verdt over 12 kroner, fra 8,76 kroner ved nyttår.

Norges Bank har også kuttet betydelig i sine anslag for en del av hovedtallene i norsk økonomi.

Banken venter at boligprisene vil falle med fem prosent fra mars i år til mars neste år, mens det tidligere var ventet oppgang i prisene.

Banken legger til grunn at oljeinvesteringene vil falle med ni prosent i 2020. For bare to måneder siden spådde sentralbanken en ørliten oppgang i årets oljeinvesteringer.

StatsbudsjettetFølg utviklingen etter coronaviruset via E24s spesialsider
Publisert: