Bobestyrer: - Blir ikke mye igjen til kommunene

Bobestyreren i Terra Securities konkursbo sier at selv meglernes millionkrav i bonuser kan gå foran kommunene.

  • Johann D. Sundberg
  • Sindre Heyerdahl
Publisert:

Advokat Jon Skjørshammer er oppnevnt til bobestyrer i konkursboet til Terra Securities, og avholdt torsdag pressekonferanse.

Det skal befinne seg over 200 millioner kroner i verdier i boet, men Skjørshammer sier på pressekonferansen at det er sannsynlig at det ikke blir særlig mye igjen til kommunene.

Blant de prioriterte kravene i et konkursbo er skatter og avgifter og lønn til ansatte og bostyrer.

I henhold til lovverket må altså kommunene stille seg i kø, og har ikke høyeste prioritet.

- Kommunene har ingen prioritet i bostyrets behandling, bekrefter Skjørshammer.

Boet har ennå ikke mottatt bonuskrav. Skjørshammer sier det foreløpig er uklart om meglernes bonuser har førsteprioritet.

- Men boet har hørt at bonuskravene til Terra-meglerne er i 100-millionerklassen, sier Skjørshammer til pressen.

- Lønn har førsteprioritet

Til E24 sier han at bostyret knapt har begynt å gå gjennom de ansattes bonus- og arbeidsavtaler. Et sentralt spørsmål blir om bonusavtalene er formulert slik at det er å regne som lønn. Lønn og lønnsrelaterte utgifter har førsteprioritet når boets midler skal deles ut til aksjonæerene.

- Lønn de siste seks månedene har førsteprioritet, innenfor visse beløpsgrenser, sier Skjørshammer.

Det er også et åpent spørsmål om de meglerne som er med i meglerselskapets Indre Selskap, de ledende partnerne, har lønnskrav i det hele tatt.

I et meglerhus er det stort sett kun meglerne og analytikerne som har gode bonusavtaler. De mange som jobber med administrasjon har som regel langt mer normale lønnsvilkår. Disse har trolig også størst problemer med å skaffe seg ny jobb etter en konkurs.

Les også: SPAREBANKENE: - Kommer ikke til å bla opp

Kommunene nedprioriteres

De investorene som har handlet med Terra, står utenfor problemstillingen med krav mot konkursboet:

- Alle investorer som har verdipapirer med Terra, er trygge, sier Skjørshammer til pressen.

Det vil si at for eksempel småsparere som eier Hydro-aksjer gjennom Terra Securities, absolutt ikke trenger å frykte for sine Hydro-aksjer. De har ingenting med Terra-konkursboet å gjøre.

Satt av 500 mill.

Skjørshammer kan fortelle at Terra har avsatt 500 millioner til dekning av erstatning til kommunene. Dette er inkludert i den totale gjelden i Terra Securities på 601 millioner kroner.

- Styret i Terra Securities skrev i sin oppbudsbegjæring at erstatningskravene fra kommunene kunne komme opp i mellom 800 millioner og en milliard kroner, og det var grunnen til at de la inn 500 millioner kroner til dekning av kommune-erstatninger, sier Skjørshammer til E24.

Bobestyreren har ikke hatt tid til å gå nærmere inn på dette foreløpig.

Kritiserer meglerhuset

Bobestyreren kritiserer Terra Securities for ikke å ha beredt grunnen for konkursboet.

Skjørshammer og et team på 10-12 personer har brukte torsdag kveld og store deler av natt til fredag på å forberede avviklingen av selskapet.

- Vi hadde kanskje trodd at det vi har brukt kvelden og natten på å få oversikt over, var gjort på forhånd. Alle foretak har ifølge loven en plikt til å være forberedt på avvikling, sier bobestyreren.

Bobestyreren mener han har god kontroll nå, og sitter på 34 permer med dokumenter knyttet til kommunene. Men:

- Avviklingen av Terra er svært komplisert under de rådende omstendigheter. Vi hadde forventet en noe større planlegging før konkurs ble åpnet, sier Skjørshammer til pressen.

Kan få igjen på skatten

Ifølge bobestyreren er det mulig at boet etter Terra kan få igjen opptil 60 millioner kroner i skatt.

Terra Securities ble onsdag offisielt slått konkurs av Oslo Byfogdembete. Av kjennelsen går det frem at den totale gjelden til meglerhuset beløper seg til de omtalte 601 millioner kronene.

Les også: Terra Securities konkurs

Halvorsen-utspill

Finansminister Kristin Halvorsen har krevd at sparebankene skal være med å dekke tapet som de fire nordlandskommunene Rana, Narvik, Hattfjelldal og Hemnes er påført som følge av investeringene i Terras særdeles kompliserte produkter.

Også de fire kommunene har krevd at bankene stiller opp.

Ifølge Terra vil kommunene tape 350 millioner kroner.

Bankene har imidlertid gjort det klart at de ikke vil dekke tapet til kommunene, og styrelder Gabriel Block Watne har kalt det umorlask å kreve at bankene må stille opp. Juridisk har eierbankene ingen forpliktelser.

Les også: Sparebankene går fri

Les også:

Publisert:

Flere artikler

  1. SPAREBANKENE: - Kommer ikke til å bla opp

  2. Terra-boet krever partnere for 16 millioner

  3. Sparebankene går fri

  4. Annonsørinnhold

  5. Kommunene krever 772 millioner fra konkursboet etter Terra

  6. Kommunene har tapt 380 mill.