Revidert nasjonalbudsjett på 1-2-3

Her får du kortversjonen av de viktigste endringene i budsjettet.

BUDSJETTFREMLEGGING: Finansminister Siv Jensen på pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett 2016.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix
 • Astrid Dalen
Publisert:

Onsdag formiddag presenterte regjeringen sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, også kjent som proposisjonen om «Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet». Her er de viktigste forslag til endringer.

Økonomisk politikk

 • Regjeringen øker oljepengebruken med 10,4 milliarder kroner. Bruken av olje- og fondsinntekter måles ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Dette underskuddet anslås nå til knapt 206 milliarder kroner, som altså er drøyt ti milliarder kroner høyere enn i budsjettet vedtatt i Stortinget i høst. Uttaket tilsvarer 2,8 prosent av kapitalen i statens pensjonsfond utland. Avstanden opp til 4-prosentbanen er 93 milliarder kroner.
 • Budsjettimpulsen anslås til 1,1 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Dette er 0,4 prosentenheter høyere enn saldert budsjett. Regjeringen skriver selv at «impulsen er blant de høyeste så lenge handlingsregelen har ligget til grunn for finanspolitikken og er tilpasset en krevende konjunktursituasjon».
Les også

Bruker 900 millioner på ledighetsgrep

 • Oppjusterer arbeidsledighetsforventningene. I revidert budsjett anslår regjeringen en arbeidsledighet (AKU) på 4,7 prosent i 2016 og 4,6 prosent i 2017. Den registrerte ledigheten anslås til 3,2 prosent i 2016 og 3,3 prosent i 2017.

Se også: VGTV fotfulgte finansministeren på budsjettdagen

Arbeidsledighet:

Regjeringen foreslår blant annet en rekke nye målrettede tiltak på Sør- og Vestlandet, som samlet utgjør over 900 millioner kroner.

 • Et engangstilskudd på 250 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet.
 • Elektriske ferger og annen grønn skipsfart skal kickstartes med 65 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.
 • En rekke engangstiltak innen vedlikehold, fornying og investeringer på veier og jernbane på Sør- og Vestlandet.
 • Et engangstilskudd på 50 millioner kroner til vedlikeholdstiltak i helseforetakene. Midlene skal fordeles mellom Helse Vest, Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge.
 • Øker bevilgningen til DEMO 2000 med 50 millioner kroner. Programmet støtter prosjekter i petroleumssektoren, og retter seg spesielt mot leverandørindustrien.
 • 1000 flere tiltaksplasser for ledige i andre halvår.
 • Utvidelse av permitteringsordningen slik at det blir mulig å motta dagpenger i 52 uker – mot 30 uker nå. Regjeringen vil foreslo allerede i starten av april å utvide permitteringstiden fra 30 til 52 uker, som vil bli lagt inn i revidert budsjett for 2016. – Positivt, men for sent, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre.
 • Endringer av dagpengereglene for å gjøre det enklere å kombinere arbeidsledighetstrygd med utdanning.
 • Ytterligere 50 millioner kroner til programmet Demo 2000, som støtter teknologiprosjekter i olje- og gassnæringen med inntil 25 prosent av kostnadene.

Skatter og avgifter

 • Vil la kommunene få adgang til å frita fritidseiendom for eiendomsskatt.
 • Eiendomsskattesatsen skal ved første gangs utskriving på bolig og fritidsbolig ikke settes høyere enn to promille.
Les også

LO-lederen slakter revidert budsjett

 • Iverksettelsen av flypassasjeravgiften er utsatt med to måneder fra 1. april til 1. juni.
 • Lar skattebegrensningene gjelde også for trinnskattens trinn 1 og 2, og ikke bare for skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift, slik reglene er nå.
 • Et fritak for uttaksmerverdiavgift når næringsmidler/matvarer gis bort på veldedig grunnlag. Fritaket vil gjelde fra 1. juli 2016.
 • Vil i forbindelse med budsjettet for 2017 komme tilbake med et forslag til en midlertidig og avgrenset ordning med utsatt formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Det tas sikte på at ordningen skal gjelde fra og med inntektsåret 2016.

Integrering

 • Nedjusterer antall asylankomster fra 33.000 til 25.000 i 2016, men presiserer at utgiftene til innvandring og integrering likevel øker med 1,3 milliarder kroner.
 • For at de som får opphold raskest mulig skal komme i arbeid og integreres i samfunnet, foreslår regjeringen å bevilge 59 millioner kroner til målrettede integreringstiltak.
 • Ekstratilskuddene for bosetting av flyktninger i 2017 videreføres, slik at flyktningene raskt skal kunne bosettes i kommunene.
 • Det innføres et botidskrav på fem år for å motta kontantstøtte.

IKT

 • 30 millioner kroner til styrket finansiering av statlige IKT-prosjekter, bekrefter de overfor E24. Rammen økes fra 75 til 105 millioner kroner i 2016. – Vi vil ha fart på digitaliseringen av offentlig sektor, for å skape en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv, men også for å skape mer effektivitet i de enkelte virksomhetene, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til E24.
Les også

LO-lederen slakter revidert budsjett

Les også

- Innebærer kraftig innsats i en krevende situasjon

Les også

Økonom om budsjettsvikt på 72 milliarder:
– Nå vil vi ikke få nullrente

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsledighet
 2. Skatter og avgifter
 3. Politikk
 4. Siv Jensen
 5. Statsbudsjettet

Flere artikler

 1. Bruker 900 millioner på ledighetsgrep

 2. - Innebærer kraftig innsats i en krevende situasjon

 3. Regjeringen gir én ekstra milliard til tiltakspakke

 4. Ny lekkasje: Regjeringen øker oljepengebruken med 10,4 milliarder kroner

 5. Siv Jensen foreslår skattelettelser på 1,75 milliarder kroner.