Ekspert: Derfor faller arbeidsstyrken

At flere gir opp og trekker seg ut av arbeidsmarkedet fordi de har vært arbeidsledige lenge, kan være én forklaring på det store fallet i arbeidsstyrken, mener ekspert.

LAVERE YRKESDELTAGELSE: Flere trekker seg ut av arbeidslivet.
  • Johan Nordstrøm
Publisert: Publisert:

Onsdag viste Statistisk sentralbyrås (SSB) Arbeidskraftsundersøkelse (Aku) at ledigheten for hele landet falt med kraftige 0,3 prosentpoeng til 4,4 prosent i desember.

Imidlertid er det få som jubler av den grunn, for samtidig faller også arbeidsstyrken kraftig.

Seniorrådgiver Johannes Sørbø i Nav ser flere mulige grunner til fallet i arbeidsstyrken.

– Når det gjelder de over 25 år kan det være flere som gir opp og trekker seg ut av arbeidsstyrken fordi de har vært arbeidsledige lenge. Det er ikke noe godt tegn for arbeidslivet, sier Sørbø til E24.

Han legger til:

– Vi ser at antallet i arbeidsstyrken med en alder under 25 år faller, og at det skyldes færre sysselsatte. Jeg tolker dette som at det er blitt færre som kombinerer jobb og studier. Det kan også være ufrivillig, fordi det rett og slett er vanskeligere å finne en jobb å ha ved siden av studiet når arbeidsmarkedet er vanskelig, sier Sørbø.

– Er det noen spesielle grupper som rammes ekstra hardt?

– Vi ser fall i arbeidsstyrken både blant de under 25 år og blant de over 25 år, samt at dette gjelder både kvinner og menn, sier Sørbø.

Slutter å søke jobb

EKSPERT PÅ ARBEIDSMARKEDET: Seniorrådgiver Johannes Sørbø i Nav.

Han peker på at ved tidligere nedgangskonjunkturer har man sett at arbeidsstyrken går ned.

– Det kan skyldes at noen velger å studere, men så kan det være noen som slutter å søke på jobb og blir hjemmeværende om de kan forsørges av familien. Eller så begynner de å gå på forskjellige helserelaterte ytelser som arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, sier Sørbø.

Han peker også på at arbeidsinnvandringen som har vært høy under den tidligere høykonjunkturen har gått betydelig ned.

I tredje kvartal i fjor var det for eksempel netto utvandring til Polen og Sverige.

– Det er flere arbeidsinnvandrere som reiser til sine hjemland når arbeidsmarkedet blir vanskeligere, og samtidig er det færre som kommer. I tillegg går det bedre i Sverige, sier Sørbø.

Han trekker frem at både Aku-tallene fra SSB og tall fra Nav viser at antallet som har gått ledig i over ett år har økt.

– Hva skjer etter at dagpengerettighetene er brukt opp?

– Vi ser at når dagpengerettighetene er brukt opp, er det flere som får seg ny jobb. Det skyldes kanskje at man søker mer aktivt, eller takker ja til det første man får. Men en del fortsetter å være arbeidsledige og kan da komme over på økonomisk sosialhjelp, sier Sørbø.

Annerledes

Eksperten på arbeidsmarkedet understreker at denne nedgangskonjunkturen har vært annerledes enn ved tidligere nedgangstider.

– Arbeidsledigheten har økt mest innen oljerelaterte næringer. Noen deler av landet er særlig hardt rammet, spesielt Rogaland og Stavanger-området, sier Sørbø.

Samtidig mener han det har gått bedre enn fryktet med Norge samlet sett.

Ser tegn til bedring

Han ser tegn til bedring, men mener at det fortsatt er usikkerhet om vi er på bunnen av nedgangskonjunkturen, eller på vei opp.

– Noen tall er positive. Det rapporteres om flere ledige stillinger og at bedrifter og husholdninger ser mer positivt på fremtiden. Men at dagens sysselsettingstall fra SSB var så svake, er negativt, sier Sørbø.

– Jeg tror vi er over det verste. Men antagelig vil det komme flere nedbemanninger innen oljerelaterte næringer, og vi kan få måneder med økning i arbeidsledigheten, sier Sørbø.

Les også

Derfor er ikke fallet i arbeidsledigheten bare positivt

Situasjonen i Rogaland

Statistikkansvarlig Gustav Svane i Nav Rogaland mener utviklingen i sysselsettingen i Norge i stor grad henger sammen med det som skjer i Rogaland.

Rogaland har den høyeste arbeidsledigheten i landet. Målt i antall er arbeidsledigheten på det høyeste nivået siden 90-tallet i fylket.

I fjerde kvartal 2015 var det ifølge SSB i overkant av 237.000 sysselsatte med arbeidssted i Rogaland, og dette er langt lavere enn i fjerde kvartal 2014.

Det er imidlertid vanskelig å nøyaktig tallfeste reduksjonen i antall sysselsatte, grunnet endringer i SSB sin registreringspraksis.

– Vi regner med at fra fjerde kvartal 2014 til fjerde kvartal 2015 har det forsvunnet rundt 10.000 arbeidsplasser i Rogaland, primært i Stavanger-regionen, sier Svane til E24.

Rogaland består av 26 kommuner, men det er store forskjeller når det gjelder situasjonen i arbeidsmarkedet.

– Det er Stavanger-regionen som har tatt hovedsmellen. Det skyldes at det er i denne regionen at oljeaktiviteten og leverandørindustrien er størst, sier Svane.

Helt siden høsten 2014 har antall varsler om permitteringer og oppsigelser holdt seg på et veldig høyt nivå i Stavanger-regionen.

Les også

Slik forklares fallet i arbeidsstyrken

Ser lys i tunnelen

Nå ser Svane lys i tunnelen

– Jeg tror at arbeidsledigheten i Rogaland vil synke sakte, men sikkert gjennom hele 2017, sier Svane.

Likevel vil arbeidsledigheten i Rogaland holde seg på et relativt høyt nivå i 2017.
Bakgrunnen for prognosen er flere positive tegn som er registrert de siste månedene.

I 2016 fikk Nav i Rogaland totalt rundt 17.000-18.000 varsler om oppsigelser og nedbemanninger. De fleste kom fra bedrifter i Stavanger innen olje- og leverandørindustrien.

Andelen varsler om oppsigelser var frem til høsten 2016 mye høyere enn andelen varsler om permitteringer.

De siste månedene er antallet varsler på et langt lavere nivå enn tidligere. Samtidig har andelen varsler om permitteringer økt.

– Vi ser på dette som noe positivt. Det kan bety at bedriftene vil ta vare på kompetansen for bedre tider, ved å permittere i stedet for å varsle oppsigelse, sier Svane.

– Det som også er positivt er at vi får inn langt flere stillinger. Det er spesielt flere ledige stillinger innen bygg- og anlegg og industriarbeid, sier Svane.

Han trekker også frem at undersøkelser viser at det er litt mer optimisme i næringslivet nå sammenlignet med tidligere.

Les også

Bjørn-Terje tok opp to fag i dagpengeperioden – må betale tilbake 95.000 kroner til Nav

Les også

50.000 varslede permitteringer og oppsigelser i fjor

Les også

Halvering av svenske sykepleiere til Norge

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsledighet
  2. Nav

Flere artikler

  1. Fersk Nav-prognose: – Ledigheten vil fortsette å gå ned

  2. Har varslet 700 permitteringer siden nyttår

  3. Her er Navs nye prognose for Norge

  4. Sparer milliarder på ledighetsfall

  5. Flere foreldre får sosialhjelp i Rogaland