Kraftig fall i industrien i juni

Etter flere måneder med oppgang, faller SSBs industriproduksjonsindeks kraftig i juni.

HJØRNESTENSBEDRIFT: Kværner Verdal er en av hjørnestensbedriftene I Nord-Trøndelag.
Publisert:

Industriproduksjonsindeksen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) falt med hele 2,9 prosent fra mai til juni.

Det kommer etter en oppgang i indeksen på 0,2 prosent fra april til mai.

Det var på forhånd ventet en vekst på rundt 0,4 prosent fra mai til juni.

Den norske kronekursen svekket seg med par øre umiddelbart etter at SSB-statistikken ble offentliggjort klokken 10.00 fredag.

E24 Aksjelive:
Følg nyheter fra markedene her

12-månedersendringen var en nedgang 6,5 prosent i juni, mens nedgangen var på 3,1 prosent i mai.

SSBs produksjonsindeks for juni kommer etter at en rekke økonomiske indikatorer de seneste par månedene har indikert en positiv utvikling for norsk økonomi.

Senest mandag denne uken viste innkjøpsindeksen for industrien for den høyeste indeksverdien siden mars 2012.

Men industriproduksjonsindeksen for juni viser en markant annen utvikling.

SSB forklarer nedgangen i juni med lavere aktivitet i alle industrinæringene, med unntak av trelast- og trevareindustrien.

Størst er nedgangen for maskinindustrien som falt med 5,2 prosent.

Med nedgangen i juni er trenden med oppgangen siden inngangen til året brutt.

Indeksen forteller at aktiviteten i industrien var 1,1 prosent lavere i andre kvartal enn i første kvartal.

Det er særlig næringer knyttet til oljeindustrien som forklarer nedgangen fra første til andre kvartal, ifølge SSB.

Les også

Beste industrimåling siden mars 2012

– Overraskende svakt

– De var veldig svake. Nå skal man være forsiktig for å tolke ett månedstall, det er mye støy i disse tallene, men likevel er det et kraftig fall, og gjennomsnittstallene de siste tre månedene er klart ned, sier sjeføkonom Erik Bruce i Nordea Markets.

– Vi er nå i tvil om vi har sett bunnen. Dette er overraskende svakt.

– Sannsynligvis kan vi få en korreksjon opp igjen neste måned, legger han til.

Nordea Markets lager ikke estimater på industriproduksjon, men Bruce forventet tallet ville vise nullvekst.

– Vi kan ikke forvente vekst, fordi det fortsatt er et fall i oljeinvesteringene, sier han.

Bruce sa for en ukes tid siden at flere nøkkeltall indikerer at norsk økonomi nå er over det verste.

– Hvis vi går tilbake til starten av året, så har det vært lite endring i industriproduksjonen, sett bort fra dette tallet. Det er et godt tegn at det har flatet ut, fordi industrien er hardest rammet av oljenedturen. Men når det faller 2,9 prosent, begynner man å bli bekymret for om dette bildet er riktig, sier Bruce, som gjentar at det er mye støy i tallet.

– Det er fortsatt håp om at det verste er bak oss i industriproduksjonen, sier han.

– Sliter med å forstå tallene

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank er også forbauset over tallene.

– Vi sliter med å forstå tallene. Det var et veldig stort fall, og det var veldig bredt. Det er kun én sektor, trelast, som steg litt, sier han til E24.

– Fallet er blant de store vi har hatt fra måned til måned, og vi har ingen andre indikasjoner på at etterspørselen ble knust i andre kvartal, legger han til.

Andreassen peker på at hverken innkjøpsjefindeksen eller konjunkturbarometeret til SSB gir holdepunkter for at industrien skrudde av bryteren i andre kvartal.

– At det er en nedside innen oljerelaterte industrier er forståelig. Særlig neste år er det forventet kutt i vareleveranser, i tillegg til rederier. For resten av industrien er det ikke noe som tyder på at det har vært et etterspørselssjokk. Vi leser tallene som et unntak for næringene utenom olje.

– Hvilken betydning har disse tallene for rentesettingen til Norges Bank?

– Ingen statistikk for én måned er viktig. Dette er tall som kan svinge ganske mye, og det vil ikke påvirke Norges Bank mye. Men det er et innputt i BNP-regnskapet. Det som skjer i industrien er en del av økonomien, og tallet var svakt, og nå får Norges Bank en måned til med tall før de har rentemøte. Så får de se om et stort trappetrinn ned bekreftes. Det vil i marginen ha betydning for rentesettingen.

Falt med oljeprisen

Aktivitetsnivået i norsk industri har blitt kraftig påvirket av oljeprisfallet som startet sommeren 2014.

Indeksen fra SSB fortalte om en produksjonsnedgang fra høsten 2014 og som har vart frem til våren 2016.

Les også

Kyllingstad får storkontrakt med Statoil

Oljeprisfallet førte også til en svekkelse av kronekursen som har vært en fordel for tradisjonell eksportindustri. I tillegg har lave renter og et sterkt boligmarked ført til god etterspørsel for den delen av industrien som leverer til boligbygging.

Og selv om oljeselskapene har kuttet ned på sine investeringer, så har norske leverandørbedrifter vunnet mange av de kontraktene som er tildelt. Blant annet gjelder dette kontraktene knyttet til utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet.

Les også

Statens oljeinntekter faller kraftig

Les også

Nordea ser større usikkerhet om rentekutt

Les også

Statoil-sjefen om kostnadskuttene: – Er overbevist om at mye er ugjort

Publisert: