Markedet gjesper av skattedebatt

Debatten om formuesskatten er ikke så viktig for norsk økonomi, mener sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest. Ingen i markedet bryr seg, hevder han.

LITEN BETYDNING: Skattedebatten har overordnet liten betydning for norsk økonomi, mener sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest. Her er Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Jonas Gahr Støre (Ap), Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) under partilederdebatten i Arendal.
Publisert: Publisert:

Onsdag og torsdag samles regjeringen til budsjettkonferanse på Statsministerens kontor. Skatt og avgifter vil som alltid stå sentralt, men ikke alle lar seg engasjere av debatten mellom Ap og regjeringspartiene om nivået på formuesskatten.

– Politikerne vil si at denne debatten er svært viktig. Økonomene vil svare at debatten ikke er viktig, sier Gudmundsson til NTB.

Mindre viktig

Sjeføkonomen i Sparebanken Vest mener debatten om formuesskatten er mindre viktig av to grunner:

– Den store skattedebatten er allerede unnagjort. I fjor inngikk et bredt flertall på Stortinget et skatteforlik som innebærer at person- og selskapsskatten senkes til 23 prosent. Dette er langt viktigere enn nivået på formuesskatten og vil ha mye å si for investeringsnivået til norske foretak, sier Gudmundsson.

I tillegg viser han til enigheten om å redusere oljepengebruken, ved enkelt sagt å senke handlingsregelen for oljepengebruk fra 4 til 3 prosent.

– Det er bred enighet om skatteinnretningen og handlingsregelen. Det bidrar til langsiktighet og forutsigbarhet, som er svært viktig for bedriftene, sier han.

Liten betydning

Nivået på formuesskatten kan ha betydning for «enkelte bedrifter», erkjenner Gudmundsson.

– Men for samlet økonomisk vekst og utvikling har dette spørsmålet liten betydning. Debatten bærer snarere preg av at politikerne må ha noe å være uenige om, sier han til NTB.

Regjeringen har i sine budsjetter forsøkt å stimulere en hardt presset norsk økonomi med økt bruk av oljepenger. Men framover blir handlingsrommet et annet, mener sjeføkonomen.

– Statens utgifter vil øke framover, og det vil bli nødvendig med strammere budsjettprioriteringer, sier han.

Økt vekst

Onsdag morgen møter statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) pressen i forkant av den to dager lange avsluttende budsjettkonferansen.

Allerede mandag kunne kommunalminister Jan Tore Sanner (H) røpe overfor Dagens Næringsliv at kommunene får 4 milliarder kroner mer i skatteinntekter enn tidligere anslått. Samtidig ventes veksten å bli sterkere i år og neste år enn regjeringen anslo i revidert nasjonalbudsjett.

– Utviklingen hittil i år har vært enda sterkere enn vi ventet i mai, og det er utsikter til at veksten tar seg videre opp neste år, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Les også

Erna Solberg advarer kommuner mot å kutte formuesskatten

Les også

Marthinsen vil vurdere å endre støtten til oljeindustrien

Les også

Venstre med plan for 60.000 nye jobber i året

Publisert: