Norsk industri går tregere enn ventet

Industriproduksjonen falt med 0,5 prosent.

BIDRO TIL NEDGANG: Lavere aktivitet i papirindustrien bidro til et fall i industriproduksjonen i mars.
Publisert:

Etter at produksjonen i den norske industrien falt med 0,7 prosent fra januar til februar, ventet økonomene et oppsving i mars.

Det kom imidlertid ikke: I mars falt industriproduksjonen med 0,5 prosent sammenlignet med måneden før, justert for sesongsvingninger. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nedgangen var bredt basert, og trelast og trevareindustri, papir- og papirvareindustri, samt kjemiske råvarer hadde en nedgang i perioden.

Samtidig bidro økt aktivitet innen næringsmiddelindustrien, metallindustrien og bygging av skip og oljeplattformer til at nedgangen ikke ble større.

- Bekrefter todeling

- Produksjonstallene bekrefter todelingen i den norske industrisektoren, skriver seniorøkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Markets i en kommentar.

Hun viser til at det i tillegg til oljerelatert industri er industri som retter seg mot innlandet som nå gjør det bedre.

- Disse delene av industrien har en sunn vekst i produksjonen, hvilket indikerer at de norske husholdningene fortsatt bruker penger.

Negativ trend

Medregnet nedgangen i mars, har trenden i den norske industriproduksjonen blitt negativ siden utgangen av desember.

Det gir et annet bilde enn det innkjøpssjefene i industrien har gitt siden jul: I den påkalte PMI-undersøkelsen har innkjøpssjefene indikert at produksjonen skulle økes i starten av året, påpeker Due-Andresen.

I mars nådde stemningen det høyeste nivået siden 2007, målt ved PMI-indeksen.

Les også:Norsk PMI: - Ingen tegn til avmatning i industrien

Hun stiller derfor spørsmål ved om SSB har fanget fremgangen i olje- og gassrelatert industri ordentlig.

Hun tror heller ikke tallene vil få betydning for sentralbanksjef Øystein Olsens rentesetting på torsdagens rentemøte i Norges Bank.

Mandagens la sentralbanken frem resultatet av en ringerunde blant bedriftene som er med i det regionale nettverket. Disse rapporterte at aktiviteten har tatt seg opp mer enn ventet i første kvartal.

Publisert: