Kåre Willoch vil bygge boliger i Oslo-marka

De høye boligprisene er et stort samfunnsproblem, og krever storstilte tiltak, mener Kåre Willoch.

BYGG T-BANE I MARKA: Kåre Willoch foreslår å bygge ut marka med boliger og T-bane for å temme boligprisene.

BYGG T-BANE I MARKA: Kåre Willoch foreslår å bygge ut marka med boliger og T-bane for å temme boligprisene.

Berit Roald
Publisert:

For å temme den galopperende prisutviklingen i boligmarkedet - boligprisene steg nesten 10 prosent fra august i fjor til august i år - mener Kåre Willoch at noe må gjøres med tilbudet, heller enn å begrense etterspørselen.

Den tidligere statsministeren og Høyre-toppen, mener det må gjøres noe skikkelig og effektivt.

- De høye boligprisene er et stort samfunnsproblem, som krever tiltak av størrelse. Det må skaffes veldig mange boliger. Men det har vært gjort før, sier Willoch, og peker på den storstilte boligutbyggingen i Norge på 50- og 60-tallet.

Da ble store drabantbyer som Lambertseter og Stovner bygget ut i Oslo, mens for eksempel Fyllingsdalen gjennomgikk en storstilt forandring i Bergen.

- Ta av marka

Willoch mener tiden er moden for en lignende storsatsing. Og hans blikk rettes mot Oslo-marka.

- Myndighetene må åpne for utbygging av marka, og så må det gjøres store investeringer i infrastruktur. Det må legges T-banelinjer og veier inn til de nye boligområdene, sier Willoch.

Han vet at markagrensen for mange nærmest er hellig, men mener at dagens grenser er foreldet.

Annonsørinnhold

- Dette er grenser som er arvet fra andre tider og som man tviholder på. Ja, det er mange som bruker marka, men samtidig er det store deler av disse grøntområdene som ikke brukes i nevneverdig grad, sier Willoch.

Han mener det burde vært satt ned en hurtigarbeidende komite, som kom opp med forslag til endringer.

- Jeg ser for meg at man satte sammen en komite som fikk en uke på seg til å kartlegge hvilke markaområder som brukes og hvilke som ikke brukes, og som dermed kan bygges ut.

For egen del peker Willoch for eksempel på området mellom skytterkollen og Griniveien som en mulighet for boligutbygging.

Fortetting

Samfunnsdebattanten er svært opptatt av barns oppvekstsvilkår, og mener dagens løsninger på boligproblemet i Oslo-regionen - i tillegg til at det er utilstrekkelig - også har to andre svakheter.

- Dagens politikk går ut på å bygge igjen de grønne lungene som eksisterer i byen. Det er en dårlig løsning, og veldig skadelig for barns oppvekstvilkår, sier Willoch.

Den andre løsningen er satsingen på jernbane ut til Oslos nabobyer.

- Dette betyr at folk må sitte på toget og dermed er borte fra barna sine. Det gir heller ikke barna gode oppvekstvilkår, sier Willoch.

Ingen rentebrems

De stigende boligprisene bekymrer ikke bare Kåre Willoch - Norges Bank har over lengre tid uttrykt sin bekymring.

Problemet er at sentralbanken ikke kan bruke det mest effektive våpenet av dem alle - høyere rente.

Den ustabile økonomiske situasjonen i verden gjør at rentene over hele den vestlige verden er på historisk lavt nivå, og dersom Norges Bank hever renten vil det gjøre at kronekursen fyker i vært. I sin tur betyr det tap av mange norske arbeidsplasser i konkurranseutsatt industri.

Også på denne ukens rentemøte måtte Norges Bank holde renten uendret. Og ved neste korsvei er det like stor sannsynlighet for at renten blir satt ned som at den blir satt opp.

Willoch mener likevel at myndighetene kan gjøre en ting for å begrense etterspørselen etter eiendom.

- Formuesskatten gjør at det blir direkte ulønnsomt å ha penger i banken, og dermed flyttes kapital over til eiendomsmarkedet. Det er en svært uheldig virkning av «Kristin Halvorsen-skatten», sier Willoch.

Les også:

Annonsørinnhold