Flommen vil koste en kvart milliard

Storflommen den siste uka ser ut til å ha forårsaket rundt 2.000 skader som trolig vil koste omkring 240 millioner kroner, melder Finans Norge (FNO).

STORE SKADER: Fra Kvam i Gudbrandsdalen hvor elven Veikleåa har rasert et boligområde i flommen.
Publisert: Publisert:

Fordelingen av skader mellom de ulike fylkene er vanskelig å si noe sikkert om ennå, ifølge FNO.

I 2011 var det samlet 1.500 skader med erstatninger på 260 millioner kroner, mens det i det verste flomåret, 1995, var 7.000 skader med erstatninger på cirka 900 millioner kroner.

FNO, som representerer hele finansnæringen i Norge, melder at det ser ut til at det verste er over, siden det er kommet få skademeldinger mandag.

Skadene er spredt over hele Østlandet og omfatter både naturskader og vannskader.

Dyrere skader

Ifølge Gjensidige er gjennomsnittserstatningen for skadene mye høyere enn ved tidligere flommer. Selskapet har registrert nærmere 700 skader med en gjennomsnittserstatning på 75.000 kroner, 70 prosent høyere enn tidligere.

– Årsaken til de økte snittkostnadene kan være at flommen denne gangen har rammet hver enkelt bolig hardere, der Kvam er et typisk eksempel, sier selskapets informasjonssjef, Bjarne Aani Rysstad. De vanligste skadene er kjellere som blir fylt opp med vann, slam, søle og kloakk.

Kommunekritikk

Forsikringsselskapet er kritisk til at kommunene lar folk bygge opp igjen hus på steder som er rammet av flom tidligere.

– Når det er snakk om så store ødeleggelser at man må gjenoppbygge, og dette skjer gang på gang, så mener vi at myndighetene bør bidra til at de som er berørt kan få en annen eiendom i et flomsikkert område, sier Rysstad.

Beredskapsminister Grete Faremo (Ap) har kalt inn forsikringsselskapene og andre berørte myndigheter til flommøte denne uka, på initiativ fra forsikringsselskapet If.

– Vi vil at myndighetene og forsikringsselskapene i samarbeid skal finne ordninger som gjør det mulig å bosette seg på en tomt som er trygg. Ingen er tjent med at folk skal leve i frykt for at huset skal bli tatt av flom på nytt og på nytt. Her må vi sammen finne gode løsninger, sier Elin Klakken, leder for myndighetskontakt i If.

Pass på

De verst rammede kommunene, hvis man ser på antall skader, er Nord-Fron, Lillehammer, Gausdal, Sør-Fron, Ringebu og Stange, ifølge Gjensidige. De største skadene oppstår når fundamentet for grunnmur og hus har blitt revet opp.

Politiet ber folk passe på husene som er rammet av flom. I Kvam er det meldt om uvedkommende som har sneket seg inn i ødelagte hus, melder Gudbrandsdølen Dagningen.

– Så langt har vi ikke fått melding om tyveri. Trolig er det mer for å se enn for å stjele at folk er der. Men folk bør holde seg unna husene, sier lensmann Jan Erik Rundsveen til avisa.

Han ber nysgjerrige om å vise respekt for dem som er rammet, og i helgen ble det satt opp sperringer rundt noen av husene.

Les også

- Regelverket for veibygging har nok ikke vært godt nokLokalaviser slått ut av flom

Publisert: