Nytt sykehus til Molde

Det nye sykehuset på Nordvestlandet skal legges til Molde, har helse- og omsorgsminister Bent Høie bestemt.

SYKEHUS TIL MOLDE: Det har helseminister Bent Høie bestemt.
Publisert:

Avgjørelsen falt i foretaksmøtet fredag morgen. Dermed kom helseministeren fram til samme konklusjon som styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge.

– Dette har vært en lang og svært krevende prosess over mange år, og jeg har stor forståelse for at spørsmålet om tomtevalg engasjerer og vekker mange følelser i befolkningen. Jeg er glad for at vi nå får landet tomtevalget, slik at vi i dag har kommet et skritt nærmere målet om nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal. Det er viktig for å gi fylkets pasienter best mulig pasientbehandling i fremtiden, sier Høie.

Molde vant dermed den vanskelige og langvarige striden med Kristiansund om plassering av det nye sykehuset til 6 milliarder kroner.

– Jobbe sammen

Statsråden ønsker nå å komme videre i arbeidet mot et nytt sykehus.

– Nå som avgjørelsen er tatt, er det viktig å jobbe sammen for å få til et nytt og moderne sykehus til det beste for pasienten, sier Høie.

Prosessen rundt tomtevalget har ført til sterk kritikk, og mange har ment at beslutningen måtte utsettes. Høie mener likevel at det var godt nok grunnlag til å fatte en avgjørelse.

– Alle rapporter som er levert, har gitt et godt beslutningsgrunnlag, sier helseministeren.

Størst fagmiljø

Han har lagt vekt på at Molde har det største medisinske fagmiljøet og at plassering på Opdøl vil gi kortest reisevei for flest innbyggere.

– Det er viktig at det planlegges for et godt poliklinisk tilbud i Kristiansund og at de prehospitale tjenestene videreutvikles slik at en sikrer en forsvarlig akuttberedskap og ivaretar de innbyggerne som får lengst reisevei til sykehus. Ålesund sykehus skal fortsatt være hovedsykehuset i Helse Møre og Romsdal, sier Høie.

Publisert: