Solberg-regjeringen holder på vekstanslag

Erna Solbergs regjering venter 2,5 prosent vekst i fastlandsøkonomien neste år, det samme som ventet i mai. Det viser ferske anslag fra 2020-budsjettet som «tyvstarter» budsjettdagen.

FERSKE TALL: To timer før statsbudsjettet for 2020 legges frem kommer regjeringen med oppdaterte anslag på veksten i de kommende årene. Dette er statsminister Erna Solberg (H, t.v.) og finansminister Siv Jensen (Frp) ved en tidligere anledning.
Publisert:

Finansdepartementet anslår at den norske fastlandsøkonomien (altså økonomien utenom olje- og gassvirksomheten) skal vokse med 2,7 prosent i 2019 og 2,5 prosent i 2020.

Det kommer frem i en melding fra regjeringen mandag morgen, som legges frem to timer før resten av statsbudsjettet for 2020 skal offentliggjøres klokken 10.

De siste årene har regjeringen lagt frem disse tallene før selve budsjettet, for å sikre at alle aktører får lik informasjon til lik tid, og for å motvirke lekkasjer.

Regjeringens vekstanslag er de samme som i revidert budsjett i mai.

I fjor var veksten i fastlandsøkonomien på 2,2 prosent.

– Norsk økonomi er inne i sitt tredje år med konjunkturoppgang. Aktiviteten øker over hele landet og i de fleste næringer. Oppgangen er ventet å fortsette fremover, og veksten i fastlandsøkonomien anslås å ligge høyere enn sin langsiktige trend både i år og neste år, skriver regjeringen i en melding.

Statistisk sentralbyrå anslo for en måned siden at veksten i fastlandsøkonomien blir på 2,4 prosent i 2019 og 2,2 prosent i 2020.

Norges Bank venter derimot en vekst i fastlandsøkonomien på 2,7 prosent i år og 1,9 prosent neste år, ifølge pengepolitisk rapport fra forrige måned.

Les også

Les også: Dette er lekkasjene fra statsbudsjettet

ØKTE UTGIFTER: Slik har utgiftene over statsbudsjettet økt fra 2012 til 2018.

Lavere arbeidsledighet

Regjeringen venter en arbeidsledighet på 3,5 prosent i år og 3,4 prosent neste år, målt ved Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU).

I mai ventet regjeringen arbeidsledighet på 3,7 prosent i år og 3,6 prosent i 2020.

Sysselsettingen er ventet å vokse med 1,6 prosent i år og 1,0 prosent neste år. I mai ventet regjeringen en vekst på 1,4 prosent i år og 0,8 prosent neste år.

– Bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter. Stadig flere kommer i jobb. Bare det siste året er 50.000 flere personer kommet i jobb. Av disse er fire av fem kommet i privat sektor. Den registrerte ledigheten har ikke vært lavere på ti år, skriver regjeringen.

Foreslår lavere oljepengebruk

Regjeringen foreslår en oljepengebruk på 243,6 milliarder kroner neste år, noe som er 2,6 milliarder kroner mindre enn anslaget for i år(2020-kroner, målt etter det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet).

Dette gir en budsjettimpuls som er negativ, noe som betyr at budsjettet gir svakt negativ stimulans til økonomien.

– Det var overraskende stramt, men reflekterer at det går godt i norsk økonomi, sier Nordea Markets-strateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

– Dette er i tråd med det finansministeren har sagt om at når det går bra i norsk økonomi, så må vi passe på å bevare konkurranseevnen. Det er viktig for konkurranseevnen at kronekursen holder seg svak, og dagens tall gir ikke noe argument for en sterkere krone, legger han til.

Oljepengebruken tilsvarer 2,6 prosent av den anslåtte verdien av Oljefondet, noe som er ned fra 2,9 prosent av fondet i år.

Oljefondet har lagt på seg mye gjennom 2019, etter å ha opplevd sitt første verdifall på mange år i fjor. Fondet er for tiden på nær 9.700 milliarder kroner, fra 8.256 milliarder kroner ved inngangen til året.

Les også

Les mer: Regjeringen setter bremsen på: Reduserer oljepengebruken

Publisert: