Her er Hareides kriseprosjekter på vei og bane

Samferdselsministeren har gravd fram prosjekter som raskt kan iverksettes for å holde aktiviteten oppe i økonomien. – Ganske tamt, mener Frp.

Økt sikkerhet ved Myrdal stasjon er blant prosjektene samferdselsministeren foreslår å fremskynde. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
  • NTB-Kristian Skårdalsmo
Publisert: Publisert:

– Regjeringen er svært opptatt av å holde hjulene i gang og vurderer løpende behov for tiltak for å stimulere til aktivitet, skriver statsråd Knut Arild Hareide (KrF) i et brev til Stortinget.

– I Nasjonal transportplan 2018–2019 er det prosjekter som er ferdig planlagt, og som kan iverksettes på kort tid, konstaterer han.

Siden Stortinget kom med sin bestilling for få dager siden, har Hareide gravd fram veiprosjekter for totalt 650 millioner kroner som kan iverksettes raskere enn planlagt i år.

På jernbane er det prosjekter for totalt 1,6 milliarder, og på kyst og havner har departementet funnet prosjekter i størrelsesorden 130–190 millioner.

Les også

Bane Nor vil utnytte coronakrisen til jernbanevedlikehold

Myrdal og Narvik

Utbedring av broer, tiltak for økt trafikksikkerhet og tunnelsikring er blant prosjektene som ifølge Hareide kan fremskyndes og få ekstra budsjettmidler i år.

Innenfor jernbane vil økt aktivitet være mest aktuelt innenfor sikkerhet og miljø, samt igangsetting av mindre prosjekter.

Utbedringer ved Narvik stasjon i Nordland, Myrdal stasjon og Bolstadøyri stasjon i Voss til en samlet prislapp på halvannen milliard kroner er blant prosjektene som ligger inne.

Hareide minner samtidig om at aktivitetsnivået allerede er høyt.

– I jernbanesektoren er det et fåtall av de større jernbaneprosjektene som er ferdig planlagt, og som kan settes i gang på kort tid, sier han.

Les på E24+

Jakten på vaksinen: Disse selskapene kjemper om corona-jackpoten

Ikke imponert

Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud kan ikke skjønne at det ikke er flere prosjekter som kan fremskyndes. Han mener Hareides liste er ganske tam.

– Vi vet at det er masse veistrekninger som trenger vedlikehold og opprustning. For å være helt ærlig hadde jeg ventet meg et beløp i milliardklassen. Dette blir alt for puslete, sier Hoksrud til NTB.

Også på jernbane hadde han forventet mer.

– I den situasjonen vi står i nå, er det viktig at vi raskt setter i gang større infrastruktursatsinger – både at vi setter i gang nye prosjekter raskere enn planlagt og gir full gass når det kommer til vedlikehold. Her har vi mye å ta igjen, konstaterer Hoksrud.

Les på E24+

Eiendomsinvestor Geir Hove: – Det er ikke mulig å redde alle, noen burde lagt ned før coronakrisen

Omfattende bestilling

Stortinget setter i sin avtale av totalt 1 milliard kroner for å styrke anleggsbransjen og kunne få utført viktige utbedrings- og vedlikeholdstiltak innen offentlig infrastruktur.

«Det forutsettes at midlene går til prosjekter som kan iverksettes raskt,» heter det i avtalen fra forrige uke.

Stortinget setter av 600 millioner til vei, 200 millioner til bane, 100 millioner til havner og farleder og et tilsvarende beløp til rassikring.

Samtidig ber Stortinget regjeringen om å komme med en oversikt over mulig forsert vedlikehold på vei og bane, samt en oversikt over prosjekter som kan forseres.

Publisert: