NHO: Corona koster bedriftene syv milliarder i uken

Arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Spekter slår alarm om konsekvensene av Corona-nedstengningen av norske bedrifter. Prislapp: Syv milliarder i uken. Nå ber NHO om åpning barnehager og skoler.

CORONA-RÅD: Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO leverte organisasjonens anbefalinger til Helsedirektoratet onsdag ettermiddag.
Publisert:

Det fremkommer i Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) corona-konsekvenser-brev til Helsedirektoratet, som VG har fått tilgang til.

Her er hovedfunnet:

«Den anslåtte økningen i antall helt permitterte siden februar tilsvarer vel 11 prosent av alle lønnstakere i Norge. Justert for ulik produksjon per ansatt i ulike næringer, kan dette omsettes i en motsvarende nedgang i verdiskapingen på årsbasis på nesten 280 milliarder kroner, tilsvarende 1,1 milliarder kroner per virkedag».

Det betyr at statens kostnader til tiltak på permitterte og bedriftene er på 310 milliarder kroner hittil - og at verdinedgangen for berørte bedrifter anslås til syv milliarder i uken og 280 milliarder kroner, dersom det varer i ett år.

De legger til:

«Om det forsiktig antas at 300 000 foreldre som følge av omsorgsansvaret har fått redusert sin effektive arbeidsdag med en firedel, tilsvarer dette et ytterligere produksjonstap på 0,3 milliarder per virkedag». 

Her er er andre hovedfunn i NHOs gjennomgang med sine bedrifter:

 • Over fire av fem av våre medlemsbedrifter melder nå om redusert omsetning.
 • I noen bransjer rapporterer samtlige bedrifter om dette.
 • Vel halvparten har allerede permittert ansatte.
 • Om lag femten prosent har planer om oppsigelser.
 • Hver tredje har likviditetsproblemer, og en like høy andel frykter konkurs.
http://api.int.vgnett.no/enrichments/top_object/16152

– Åpning av skoler

NHO bli bedt om å svare på hva som vil være viktigst å gjøre for å få hjulene i gang igjen i næringsliv og samfunn.

De svarer:

 • Åpning av skoler og barnehager, helt eller delvis. 
 • Mer fleksibel håndtering av reiseregler og karantene.
 • De økonomiske tiltakspakkene er viktige for at bedriftene skal kunne starte igjen.
 • Gradvis gjenåpning av hotell, restaurant, storkjøkken, kantine og servering, også slik at leverandører til disse igjen kan få et marked. Frisører og andre som er stengt bør få prosedyrer som gjør i det minste begrenset drift mulig.
 • Bredere økonomiske tiltak som kan stimulere til fornyet økonomisk aktivitet og jobbskaping innenfor etablerte og nye næringer. 

NHO skriver at Norge kjemper nå en uhyre krevende kamp på to fronter.

«Hensynet til liv og helse for store grupper av befolkningen må overordnes andre hensyn. Den store usikkerheten om epidemiutviklingen tilsier stor grad av aktsomhet. Samtidig er de økonomiske kostnadene av norske og internasjonale smitteverntiltak enorme»:

– Krise uten historisk sidestykke

De sammenfatter:

«Norsk økonomi er nå i en krise uten historisk sidestykke» og fastslår at Norge både må evne å «hindre at korona-pandemien knekker helsevesenet, og at økonomien bryter sammen». 

– Vi spiller inn til våre myndigheter hva våre bedrifter opplever og ønsker, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til VG.

– Vil dere bygge ned tiltak for å redde bedrifter og arbeidsplasser?

– Her er det viktig å skille: Vi forteller om virkeligheten der ute, som er skremmende. Når verdiskapningen reduseres med en milliarder kroner daglig, så må myndighetene ta det på høyeste alvor, fordi konsekvensene blir så store.

– Men, legger han til:

– Det er helsemyndighetenes vurderinger av smittespredningens utvikling, som er det avgjørende. Vi ønsker alle å bidra til at smitten reduseres, slik at vi raskest mulig kan vende tilbake til normalen.

NHO skriver også at håndverkere opplever at kunder ikke tør slippe dem inn.

«Åpning for unntak fra hytteforbudet når håndverkere arbeider i boligen kan løse dette for noen», skriver de.

Ekspertutvalg

Neste uke skal regjeringen ta stilling til i hvilken grad coronatiltakene skal videreføres. Et eget ekspertutvalg skal vurdere de samfunnsøkonomiske konsekvensene.

Flere organisasjoner og aktører i arbeidslivet er bedt om innspill fra Helsedirektoratet, som er utvalgets oppdragsgiver.

 1. Er det noen tiltak som er spesielt krevende og som man bør ta sikte på å avvikle først, hvis det skulle bli mulig å lempe på tiltakene? Er det noen tiltak som er unødvendige, har liten effekt eller utilsiktede negative effekter?
 2. Hva vil være viktigst å gjøre for å få hjulene i gang igjen i næringsliv og samfunn?
 3. Er det noen andre tiltak eller justeringer av dagens tiltak som vil kunne gi bedre og mer målrettet effekt enn dem vi har i dag?

Organisasjonene fikk frist til onsdag ettermiddag med å svare.

Frykter smittefarlige køer: Matbutikkene ber deg unngå disse handledagene

Spekter advarer

Også den statlige arbeidsgiverorganisasjonen Spekter slår alarm:

«De inngripende tiltakene som er iverksatt rammer norske virksomheter og næringsliv massivt», skriver Spekter i et brev til Helsedirektoratet.

Spekter organiserer rundt 200 private og offentlig eide virksomheter, mange med viktige samfunnsoppdrag. Flere av bedriftene har samfunnskritiske funksjoner.

Spekter berømmer regjeringen og Stortinget for store krisepakker til bedriftene, men advarer mot at de kan kollapse likevel:

«Vi ser at selv solide selskaper vil kunne få store problemer med å opprettholde og videreføre sin virksomhet og tilhørende arbeidsplasser dersom tiltakene varer i samme omfang over lang tid. Dette er etter Spekters oppfatning kritisk både med tanke på verdiskaping og velferd», skriver de.

Kritiske forskere

NTB skriver at forskere og utdanningsetater etterlyser gode planer mot koronasmitte før skoler og barnehager åpner.

Det er nå et spørsmål om skoler og barnehager fortsatt skal holde stengt eller om de helt eller delvis åpnes etter påske.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har sagt målet er å åpne skoler og barnehager så raskt som mulig, så lenge smittevernhensynet tilsier det. Hun avventer et ekspertutvalg som kommer med sine råd fredag.

Folkehelseinstituttet (FHI) bekreftet tirsdag overfor VG at de skal undersøke smittespredning blant barn spesielt. Resultatet skal presenteres fredag før påske.

Professor Martin Rypdal ved Institutt for matematikk og statistikk ved Universitetet i Tromsø (UiT) har fått på plass en modell som regner på effektene av å åpne barnehager og skoler i Tromsø.

I en artikkel i UiT.no advarer han om at det kan være risikabelt å åpne skoler og barnehager i Tromsø uten først å ha på plass en god plan.

Publisert:
Gå til e24.no