Johnson & Johnson-vaksinen tilbys frivillig fra neste uke

Fra tirsdag 15. juni kan du selv bestille time for å ta Johnson & Johnson-vaksinen.

Publisert:

Fra og med 15. juni kan man bestille time til vurdering hos klinikker, vaksineklinikker eller enkelte fastleger, opplyser helseminister Bent Høie.

– Det er ikke nødvendig å ta kontakt med disse i dag. Du kaster bort din og deres tid ved å ta kontakt nå, understreker han.

Ønsker du vaksinen frivillig, kan du gå inn på Helsenorge.no og sjekke kriteriene for vaksinering nå. Vaksinen er gratis.

Hverken FHI eller Helsedirektoratet anbefaler noen å benytte seg av tilbudet. Legeforeningen har kalt det hele uforsvarlig.

Heller ikke Høie anbefaler å ta Johnson & Johnson-vaksinen.

Strenge kriterier

Helsedirektoratet mener det kan bli aktuelt å få Johnson & Johnson-vaksinen i disse situasjonene:

  • Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.
  • Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, truer liv og helse.
  • Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Johnson og Johnson-vaksinen.
  • Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.
  • I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.

– Det betyr ganske strenge kriterier. Man vil kunne få nei av en lege til å ta vaksinen, sier Høie.

Legen vil i hver situasjon måtte vurdere om nytten overgår risikoen. Leger må selv bestille vaksinen gjennom FHI.

Regjeringen bestemte 12. mai at vaksinen skulle tilbys som en tilleggsordning etter at FHI tok den ut av sitt vaksinasjonsprogram på grunn av kobling med dødelige blodpropper.

Over 200.000 vaksinedoser er på lager.

I fire uker har Helsedirektoratet jobbet for å få på plass den frivillige ordningen regjeringen ønsket – nemlig at de som ønsker Johnson & Johnson-vaksinen kan ta den utenfor FHIs offisielle vaksinasjonsprogram.

Endrer karantenekrav

Regjeringen lemper nå også på reglene for innreisekarantene for fullvaksinerte fra fredag klokken 15. De med coronasertifikat slipper hjemmekarantene.

3. juni fikk beskyttede personer slippe karantenehotell, men måtte fortsatt ta karantenen hjemme, såfremt de kan dokumentere at de er beskyttet gjennom Helsenorge.no.

– Det har ikke vært mulig å dokumentere dette på en god nok måte, sier Høie.

– De som kan dokumentere med coronasertifikat på det tidspunktet, slipper karantene dersom de kan vise til dette på grensen, sier Høie.

Men man må fortsatt teste negativt på grensen, eller senest to dager etter innreise. Regjeringen gjør også endringer slik at alle uner 18 år kan teste seg ut av karantene på dag tre.

– Regjeringen fraråder fortsatt alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, men vi ser at flere reiser, sier han videre.

Publisert: